ຊີ້ນງົວຕະຫຼາດສົດ

ຊີ້ນງົວ (ຕະຫຼາດສົດ)
ຈາກ 40,000.00

ຊີ້ນງົວ (ຕະຫຼາດສົດ)

Fillet ທ້ອງຂອງທ້ອງຖິ່ນ

ຈາກ 40,000.00
ຊີ້ນພື້ນທ້ອງ (ຕະຫຼາດສົດ)
ຈາກ 30,000.00
ສັນນອກງົວ (ຕະຫຼາດສົດ)
ຈາກ 43,000.00

ສັນນອກງົວ (ຕະຫຼາດສົດ)

ເນື້ອງົວໃນທ້ອງຖິ່ນ

ຈາກ 43,000.00
ເສືອຮ້ອງໄຫ້ງົວ (ຕະຫຼາດສົດ)
ຈາກ 40,000.00

ເສືອຮ້ອງໄຫ້ງົວ (ຕະຫຼາດສົດ)

ເຂົ້າຫນົມຫວານທ້ອງຖິ່ນ Brisket

ຈາກ 40,000.00
ຊີ້ນສະໂພກງົວ (ຕະຫຼາດສົດ)
ຈາກ 40,000.00

ຊີ້ນສະໂພກງົວ (ຕະຫຼາດສົດ)

rump ເນື້ອໃນທ້ອງຖິ່ນ

ຈາກ 40,000.00
ຊີ້ນງົວ (ຕະຫຼາດສົດ)
ຈາກ 37,000.00

ຊີ້ນງົວ (ຕະຫຼາດສົດ)

ຊີ້ນງົວທ້ອງຖິ່ນ

ຈາກ 37,000.00
ດູກຂ້າງງົວ (ຕະຫຼາດສົດ)
ຈາກ 24,000.00

ດູກຂ້າງງົວ (ຕະຫຼາດສົດ)

rib boef ທ້ອງຖິ່ນ

ຈາກ 24,000.00
ຫາງງົວ (ຕະຫຼາດສົດ)
ຈາກ 20,000.00

ຫາງງົວ (ຕະຫຼາດສົດ)

ຫູແກງທ້ອງຖິ່ນ

ຈາກ 20,000.00
ລີ້ນງົວ (ຕໍ່ກິໂລ)
ຈາກ 30,000.00

ລີ້ນງົວ (ຕໍ່ກິໂລ)

ເນື້ອງອກ

ຈາກ 30,000.00
ຊີ້ນງົວທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດ 1 - 1.4 Kg (frozen)
138,000.00

ຊີ້ນງົວທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດ 1 - 1.4 Kg (frozen)

ຊີ້ນງົວລ້ວນ ບໍ່ມີກະດູກ ລາຄາຕໍ່ກິໂລ (ແຊ່ແຂັງ)

138,000.00
Beef Shank per Kg (frozen)
90,000.00

Beef Shank per Kg (frozen)

Beef Shank per Kg (frozen)

90,000.00
ສັນໃນງົວ ລາຄາຕໍ່ກິໂລ (ແຊ່ແຂັງ)
95,000.00

ສັນໃນງົວ ລາຄາຕໍ່ກິໂລ (ແຊ່ແຂັງ)

ສັນໃນງົວ ລາຄາຕໍ່ກິໂລ (ແຊ່ແຂັງ)

95,000.00
ສັນນອກງົວ ລາຄາຕໍ່ກິໂລ (ແຊ່ແຂັງ)
95,000.00

ສັນນອກງົວ ລາຄາຕໍ່ກິໂລ (ແຊ່ແຂັງ)

ສັນນອກງົວ ລາຄາຕໍ່ກິໂລ (ແຊ່ແຂັງ)

95,000.00
ເສືອຮ້ອງໄຫ້ ລາຄາຕໍ່ກິໂລ (ແຊ່ແຂັງ)
90,000.00

ເສືອຮ້ອງໄຫ້ ລາຄາຕໍ່ກິໂລ (ແຊ່ແຂັງ)

ເສືອຮ້ອງໄຫ້ ລາຄາຕໍ່ກິໂລ (ແຊ່ແຂັງ)

90,000.00
ດູກຂ້າງງົວຕັດເປັນທ່ອນສັ້ນ ລາຄາຕໍ່ກິໂລ (ແຊ່ແຂັງ)
ຈາກ 65,000.00

ດູກຂ້າງງົວຕັດເປັນທ່ອນສັ້ນ ລາຄາຕໍ່ກິໂລ (ແຊ່ແຂັງ)

ງົວຊີ້ນງົວງົວງົວຕໍ່ກິໂລຕໍ່ກິໂລ (ແຊ່ແຂງ) ຜະລິດຕະພັນນີ້ອາດຈະເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການເກັບຮັກສາ

ຈາກ 65,000.00
ຫາງງົວ ລາຄາຕໍ່ກິໂລ (ແຊ່ແຂັງ)
80,000.00

ຫາງງົວ ລາຄາຕໍ່ກິໂລ (ແຊ່ແຂັງ)

ຫາງງົວ ລາຄາຕໍ່ກິໂລ (ແຊ່ແຂັງ)

80,000.00
ຊີ້ນງົວເປັນກ້ອນ ລາຄາຕໍ່ກິໂລ (ແຊ່ແຂັງ)
90,000.00

ຊີ້ນງົວເປັນກ້ອນ ລາຄາຕໍ່ກິໂລ (ແຊ່ແຂັງ)

ຊີ້ນງົວຊີ້ນງົວຕະຫຼອດຕໍ່ກິໂລ (frozen) ຜະລິດຕະພັນນີ້ອາດຈະມີການເກັບຮັກສາໄວ້

90,000.00
ງົວບົດ ລາຄາຕໍ່ກິໂລ (ແຊ່ແຂັງ)
ຂາຍອອກ
85,000.00

ງົວບົດ ລາຄາຕໍ່ກິໂລ (ແຊ່ແຂັງ)

ງົວບົດ ລາຄາຕໍ່ກິໂລ (ແຊ່ແຂັງ)

85,000.00
ຂາຍອອກ
ຕັບງົວ ລາຄາຕໍ່ກິໂລ (ແຊ່ແຂັງ)
70,000.00

ຕັບງົວ ລາຄາຕໍ່ກິໂລ (ແຊ່ແຂັງ)

ຕັບງົວ ລາຄາຕໍ່ກິໂລ (ແຊ່ແຂັງ)

70,000.00
ຊີ້ນລູກເຕົ໋າງົວ ລາຄາຕໍ່ກິໂລ (ແຊ່ແຂັງ)
ຂາຍອອກ
90,000.00

ຊີ້ນລູກເຕົ໋າງົວ ລາຄາຕໍ່ກິໂລ (ແຊ່ແຂັງ)

ຊີ້ນລູກເຕົ໋າງົວ ລາຄາຕໍ່ກິໂລ (ແຊ່ແຂັງ)

90,000.00
ຂາຍອອກ
ຊີ້ນງົວຕັດເປັນຮູບຂວັນ ລາຄາຕໍ່ກິໂລ (ແຊ່ແຂັງ)
175,000.00

ຊີ້ນງົວຕັດເປັນຮູບຂວັນ ລາຄາຕໍ່ກິໂລ (ແຊ່ແຂັງ)

Tomahawk ຕັດຊີ້ນງົວຕໍ່ກິໂລ (ແຊ່ແຂງ) ຜະລິດຕະພັນນີ້ອາດຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້

175,000.00
ຫົວໃຈງົວ (ຕະຫຼາດສົດ)
ຈາກ 28,000.00

ຫົວໃຈງົວ (ຕະຫຼາດສົດ)

ຂຶ້ນຢູ່ກັບນ້ໍາຫນັກຂອງຜະລິດຕະພັນ, ຖ້າຜະລິດຕະພັນມີຫຼາຍກ່ວາກໍານົດກໍານົດລາຄາຈະເປັນນ້ໍາຫນັກຂອງສິນຄ້າ (500g ກັບ 900g ຕໍ່ຫົວໃຈຂອງ 1)

ຈາກ 28,000.00
T-Bone Beef pack 300g (frozen)
ຂາຍອອກ
52,000.00

T-Bone Beef pack 300g (frozen)

ຊອງຊີ້ນ T-Bone ຊອງ 300g (frozen) ຜະລິດຕະພັນນີ້ອາດຈະມີການເກັບຮັກສາໄວ້

52,000.00
ຂາຍອອກ
ເຕົາອົບຊີ້ນແປ້ງ 250g (ແຊ່ແຂໍງ)
43,000.00

ເຕົາອົບຊີ້ນແປ້ງ 250g (ແຊ່ແຂໍງ)

ຊີ້ນງົວຊີ້ນຄວາຍ strawberries 250g (frozen) ຜະລິດຕະພັນນີ້ອາດຈະມີການເກັບຮັກສາໄວ້

43,000.00

ທ່ານບໍ່ເຄີຍເບິ່ງ

ລ້າງເບິ່ງບໍ່ດົນມານີ້