ໂຢເກິດ

ໂຢເກິດດັດຊີ່ ລົດດັ້ງເດີມ 135 ກຣາມ (ແພັກ 4 ກ່ອງ)
20,000.00

ໂຢເກິດດັດຊີ່ ລົດດັ້ງເດີມ 135 ກຣາມ (ແພັກ 4 ກ່ອງ)

ໂຢເກິດດັດຊີ່ ລົດດັ້ງເດີມ 135 ກຣາມ (ແພັກ 4 ກ່ອງ)

20,000.00
ໂຢເກິດຄັບໄບໂອ ວຸ້ນໝາກພ້າວ 135 ກຣາມ (ແພັກ 4 ກ່ອງ)
18,000.00

ໂຢເກິດຄັບໄບໂອ ວຸ້ນໝາກພ້າວ 135 ກຣາມ (ແພັກ 4 ກ່ອງ)

ໂຢເກິດຄັບໄບໂອ ວຸ້ນໝາກພ້າວ 135 ກຣາມ (ແພັກ 4 ກ່ອງ)

18,000.00
ນົມໂຢເກິດດັຈມີລ 4 ໃນ 1 ເບີຣີ່ທັງໝົດ 180 ມລ ແພັກ 4 ອັນ
11,000.00

ນົມໂຢເກິດດັຈມີລ 4 ໃນ 1 ເບີຣີ່ທັງໝົດ 180 ມລ ແພັກ 4 ອັນ

ນົມໂຢເກິດດັຈມີລ 4 ໃນ 1 ເບີຣີ່ທັງໝົດ 180 ມລ ແພັກ 4 ອັນ

11,000.00
ໂຢເກິດດັດຊີ່ ວຸ້ນໝາກພ້າວ 135 ກຣາມ (ແພັກ 4 ກ່ອງ)
20,000.00

ໂຢເກິດດັດຊີ່ ວຸ້ນໝາກພ້າວ 135 ກຣາມ (ແພັກ 4 ກ່ອງ)

ໂຢເກິດດັດຊີ່ ວຸ້ນໝາກພ້າວ 135 ກຣາມ (ແພັກ 4 ກ່ອງ)

20,000.00
Dutchie Cup Fruit yogurt 135 g (pack of 4 cups)
18,000.00

Dutchie Cup Fruit yogurt 135 g (pack of 4 cups)

Dutchie Cup Fruit yogurt 135 g (pack of 4 cups)

18,000.00
ໂຢເກິດດັດຊີ່ຄັບ ລົດສະຕຣໍເບີຣີ່ 135 ກຣາມ (ແພັກ 4 ກ່ອງ)
20,000.00

ໂຢເກິດດັດຊີ່ຄັບ ລົດສະຕຣໍເບີຣີ່ 135 ກຣາມ (ແພັກ 4 ກ່ອງ)

ໂຢເກິດດັດຊີ່ຄັບ ລົດສະຕຣໍເບີຣີ່ 135 ກຣາມ (ແພັກ 4 ກ່ອງ)

20,000.00
ນົມໂຢເກິດດັຈມີລ ຜ່ານການ UHT ລົດສະຕຣໍເບີຣີ່ 180 ມລ ແພັກ 4 ອັນ
11,000.00

ນົມໂຢເກິດດັຈມີລ ຜ່ານການ UHT ລົດສະຕຣໍເບີຣີ່ 180 ມລ ແພັກ 4 ອັນ

ນົມໂຢເກິດດັຈມີລ ຜ່ານການ UHT ລົດສະຕຣໍເບີຣີ່ 180 ມລ ແພັກ 4 ອັນ

11,000.00
Dutchie Cup bio yogurt 110 g (pack of 4 cups)
ຂາຍອອກ
18,000.00

Dutchie Cup bio yogurt 110 g (pack of 4 cups)

Dutchie Cup bio yogurt 110 g (pack of 4 cups)

18,000.00
ຂາຍອອກ
ໂຢເກິດໄບໂອ ລົດສະຕຣໍເບີຣີ່ 105 ກຣາມ (ແພັກ 4 ກ່ອງ)
ຂາຍອອກ
18,000.00

ໂຢເກິດໄບໂອ ລົດສະຕຣໍເບີຣີ່ 105 ກຣາມ (ແພັກ 4 ກ່ອງ)

ໂຢເກິດໄບໂອ ລົດສະຕຣໍເບີຣີ່ 105 ກຣາມ (ແພັກ 4 ກ່ອງ)

18,000.00
ຂາຍອອກ
ນົມໂຢເກິດດັຈມີລ ຜ່ານການ UHT 4 ໃນ 1 ລົດໝາກໄມ້ 180 ມລ ແພັກ 4 ອັນ
11,000.00

ນົມໂຢເກິດດັຈມີລ ຜ່ານການ UHT 4 ໃນ 1 ລົດໝາກໄມ້ 180 ມລ ແພັກ 4 ອັນ

ນົມໂຢເກິດດັຈມີລ ຜ່ານການ UHT 4 ໃນ 1 ລົດໝາກໄມ້ 180 ມລ ແພັກ 4 ອັນ

11,000.00
ນົມໂຢເກິດດັຈມີລ 4 ໃນ 1 ລົດໝາກກ້ຽງ 180 ມລ ແພັກ 4 ອັນ
11,000.00

ນົມໂຢເກິດດັຈມີລ 4 ໃນ 1 ລົດໝາກກ້ຽງ 180 ມລ ແພັກ 4 ອັນ

ນົມໂຢເກິດດັຈມີລ 4 ໃນ 1 ລົດໝາກກ້ຽງ 180 ມລ ແພັກ 4 ອັນ

11,000.00
ນົມໂຢເກິດດັຈມີລ ຜ່ານການ UHT ລົດເບີຣີ່ປະສົມ 180 ມລ ແພັກ 4 ອັນ
11,000.00

ນົມໂຢເກິດດັຈມີລ ຜ່ານການ UHT ລົດເບີຣີ່ປະສົມ 180 ມລ ແພັກ 4 ອັນ

ນົມໂຢເກິດດັຈມີລ ຜ່ານການ UHT ລົດເບີຣີ່ປະສົມ 180 ມລ ແພັກ 4 ອັນ

11,000.00

ທ່ານບໍ່ເຄີຍເບິ່ງ

ລ້າງເບິ່ງບໍ່ດົນມານີ້