ຜະລິດຕະພັນນົມ

ໂຮງງານຜະລິດນ້ໍານົມແບບຊາວຢີວັສທີ່ເລືອກຈາກໂຮງງານຜະລິດແປ້ງມັນຕົ້ນ, 2L
32,000.00
ນົມເມຈິ ຂ້າເຊື້ອ ແລະນ້ຳຕານໜ້ອຍ 2 ລິດ
32,000.00

ນົມເມຈິ ຂ້າເຊື້ອ ແລະນ້ຳຕານໜ້ອຍ 2 ລິດ

ນ້ໍານົມຂະຫນົມ Meiji Low Pasteurized Milk 2 L

32,000.00
ນົມງົວສົດ ຂ້າເຊື້ອ 100% 2 ລິດ
33,000.00

ນົມງົວສົດ ຂ້າເຊື້ອ 100% 2 ລິດ

ນົມງົວສົດ ຂ້າເຊື້ອ 100% 2 ລິດ

33,000.00
ນົມດັຈມີລ ຊີເລັກ 2 ລິດ
33,000.00

ນົມດັຈມີລ ຊີເລັກ 2 ລິດ

ນົມດັຈມີລ ຊີເລັກ 2 ລິດ

33,000.00
ນົມງົວສົດ ຂ້າເຊື້ອ 100% 830 ມລ
18,000.00

ນົມງົວສົດ ຂ້າເຊື້ອ 100% 830 ມລ

ນົມງົວສົດ ຂ້າເຊື້ອ 100% 830 ມລ

18,000.00
ນົມດັຈມີລ ຊີເລັກ ຂ້າເຊື້ອ 850 ມລ
18,000.00

ນົມດັຈມີລ ຊີເລັກ ຂ້າເຊື້ອ 850 ມລ

ນົມດັຈມີລ ຊີເລັກ ຂ້າເຊື້ອ 850 ມລ

18,000.00
ໂຢເກິດ ດັຈມີລ ເດສເຊີດ 830 ມລ
18,000.00

ໂຢເກິດ ດັຈມີລ ເດສເຊີດ 830 ມລ

ໂຢເກິດ ດັຈມີລ ເດສເຊີດ 830 ມລ

18,000.00
ນົມດັຈມິລ ດີໄລ້ຄຣີມ ສົ້ມ ລົດດັ້ງເດີມ 830 ມລ
33,000.00

ນົມດັຈມິລ ດີໄລ້ຄຣີມ ສົ້ມ ລົດດັ້ງເດີມ 830 ມລ

ນົມດັຈມິລ ດີໄລ້ຄຣີມ ສົ້ມ ລົດດັ້ງເດີມ 830 ມລ

33,000.00
ນົມດັຈມິລ ລົດສະຕຣໍເບີຣີ່ 830 ມລ
18,000.00

ນົມດັຈມິລ ລົດສະຕຣໍເບີຣີ່ 830 ມລ

ນົມດັຈມິລ ລົດສະຕຣໍເບີຣີ່ 830 ມລ

18,000.00
ນົມດັຈມີລ ລົດໝາກກ້ຽງສົ້ມ 830 ມລ
18,000.00

ນົມດັຈມີລ ລົດໝາກກ້ຽງສົ້ມ 830 ມລ

ນົມດັຈມີລ ລົດໝາກກ້ຽງສົ້ມ 830 ມລ

18,000.00
ນົມຄາວເຮດ ຜ່ານ UHT 1 ລິດ
22,000.00

ນົມຄາວເຮດ ຜ່ານ UHT 1 ລິດ

ນົມຄາວເຮດ ຜ່ານ UHT 1 ລິດ

22,000.00
ນົມຄາວເຮດຜ່ານການ UHT ເລັກໜ້ອຍ  1 L
22,000.00

ນົມຄາວເຮດຜ່ານການ UHT ເລັກໜ້ອຍ 1 L

ນົມຄາວເຮດຜ່ານການ UHT ເລັກໜ້ອຍ 1 L

22,000.00
ນົມຣິຈສ ປາຊິຟິກ ໄພຣທັອບປິ້ງ 1 ລິດ
21,000.00

ນົມຣິຈສ ປາຊິຟິກ ໄພຣທັອບປິ້ງ 1 ລິດ

ນົມຣິຈສ ປາຊິຟິກ ໄພຣທັອບປິ້ງ 1 ລິດ

21,000.00
ນົມລົດເຂົ້າ ແບຣນປາຊິຟິກ 946 ມລ
35,000.00

ນົມລົດເຂົ້າ ແບຣນປາຊິຟິກ 946 ມລ

ນົມລົດເຂົ້າ ແບຣນປາຊິຟິກ 946 ມລ

35,000.00
ນົມຖົ່ວເຫຼືອງລົດວະນິລາ ແບຣນປາຊິຟິກ 946 ມລ
35,000.00

ນົມຖົ່ວເຫຼືອງລົດວະນິລາ ແບຣນປາຊິຟິກ 946 ມລ

ນົມຖົ່ວເຫຼືອງລົດວະນິລາ ແບຣນປາຊິຟິກ 946 ມລ

35,000.00
ນົມຖົ່ວເຫຼືອງບໍ່ຫວານ ແບຣນປາຊິຟິກ 946 ມລ
39,000.00

ນົມຖົ່ວເຫຼືອງບໍ່ຫວານ ແບຣນປາຊິຟິກ 946 ມລ

ນົມຖົ່ວເຫຼືອງບໍ່ຫວານ ແບຣນປາຊິຟິກ 946 ມລ

39,000.00
ນົມອອລມອນ ບໍ່ຫວານສູດອໍຣິຈີນອລ ແບຣນປາຊິຟິກ 946 ມລ
39,000.00

ນົມອອລມອນ ບໍ່ຫວານສູດອໍຣິຈີນອລ ແບຣນປາຊິຟິກ 946 ມລ

ນົມອອລມອນ ບໍ່ຫວານສູດອໍຣິຈີນອລ ແບຣນປາຊິຟິກ 946 ມລ

39,000.00
Pacific Hazelnut & Chocolate Flavor 946 ml
36,000.00
ທັນຍາຫານ ອາຫານ ເຄື່ອງດື່ມ ຮາເຊລນັດ ແບຣນປາຊິຟິກ 946 ກຣາມ
39,000.00

ທັນຍາຫານ ອາຫານ ເຄື່ອງດື່ມ ຮາເຊລນັດ ແບຣນປາຊິຟິກ 946 ກຣາມ

ທັນຍາຫານ ອາຫານ ເຄື່ອງດື່ມ ຮາເຊລນັດ ແບຣນປາຊິຟິກ 946 ກຣາມ

39,000.00
ນົມເຂົ້າໂອດ ໄຂມັນຕ່ຳ 946 ມລ
39,000.00

ນົມເຂົ້າໂອດ ໄຂມັນຕ່ຳ 946 ມລ

ນົມເຂົ້າໂອດ ໄຂມັນຕ່ຳ 946 ມລ

39,000.00
ນົມໂຣໂຢລມີລເລີ 390 ກຣາມ (ມາເລເຊຍ)
ຈາກ 11,000.00

ນົມໂຣໂຢລມີລເລີ 390 ກຣາມ (ມາເລເຊຍ)

ນົມໂຣໂຢລມີລເລີ 390 ກຣາມ (ມາເລເຊຍ)

ຈາກ 11,000.00
ນົມຜົງຄາວເຮດ (ຄຣີມເຕັມ) 1.8 ກິໂລ (ນິວຊີແລນ)
ຂາຍອອກ
ຈາກ 164,000.00

ນົມຜົງຄາວເຮດ (ຄຣີມເຕັມ) 1.8 ກິໂລ (ນິວຊີແລນ)

ນົມຜົງຄາວເຮດ (ຄຣີມເຕັມ) 1.8 ກິໂລ (ນິວຊີແລນ)

ຈາກ 164,000.00
ຂາຍອອກ
ນົມຂຸ້ນຫວານ ກາມະລິ 385 ມລ
11,000.00

ນົມຂຸ້ນຫວານ ກາມະລິ 385 ມລ

ນົມຂຸ້ນຫວານ ກາມະລິ 385 ມລ

11,000.00
ນົມຂຸ້ນຫວານ ກາມະລິ 170 ມລ
12,000.00

ນົມຂຸ້ນຫວານ ກາມະລິ 170 ມລ

ນົມຂຸ້ນຫວານ ກາມະລິ 170 ມລ

12,000.00

ທ່ານບໍ່ເຄີຍເບິ່ງ

ລ້າງເບິ່ງບໍ່ດົນມານີ້