ວາຍ ສະເປນ

ວາຍ ສະປາກລິງ ເຟຣໂຊແນັດ ລົດຊາດ ບໍ່ຫວານ  ,ສີບົວ  750 ml
157,000.00
ວາຍ ທໍເລສ ລົດຊາດປະສົມ ວີນາ,ໂຊເລລ່າ, ກາຕາລັນນາ ສະເປນ 750 ml 2013
125,000.00
ວາຍ ຂາວ ທໍເລສ ວີນາ ບຣາວາ
108,000.00

ວາຍ ຂາວ ທໍເລສ ວີນາ ບຣາວາ

TORRES VINA BRAVA WHITE (- ປີອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ)

108,000.00
ວາຍ ຂາວ ທໍເລສ ຊັງເກຣເດໂທໂລ່ 750 ml 2016
122,000.00

ວາຍ ຂາວ ທໍເລສ ຊັງເກຣເດໂທໂລ່ 750 ml 2016

TORRES SANGRE DE TORO WHITE (- ປີອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ)

122,000.00
ວາຍ ສະປາກລິງ ໂຊລາເວໂຈ ສີຂາວ, ລີໂອຈາ 750 ml 2012
142,000.00

ວາຍ ສະປາກລິງ ໂຊລາເວໂຈ ສີຂາວ, ລີໂອຈາ 750 ml 2012

SOLAR VIEJO WHITE (90% Viura y 10% Malvasa), Rioja (- ປີອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ)

142,000.00
ວາຍ ຂາວ ເຟລໂຊແນັດ ມີອາ  , ບາເຊໂລນ່າ  2015
113,000.00

ວາຍ ຂາວ ເຟລໂຊແນັດ ມີອາ , ບາເຊໂລນ່າ 2015

FREIXENET MIA BLANCO, Barcelona (- ປີອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ)

113,000.00
ວາຍ ສະປາກລິງ ເຟຣໂຊແນັດ ວິນເທດ ລີເຊີວ່າ ລົດຊາດ ບໍ່ຫວານ 750 ml 2011
167,000.00
ເຟຣໂຊ່ແນັດ ລີເຊີວ່າ ລຽວ 750 ml
375,000.00
ວາຍ ເຟຣໂຊແນັດ ກາຊາຊາລາ ລົດຊາດ ບໍ່ຫວານ  750 ml
493,000.00

ວາຍ ເຟຣໂຊແນັດ ກາຊາຊາລາ ລົດຊາດ ບໍ່ຫວານ 750 ml

FREIXENET CASA SALA NATURE BRUT ຫມາຍເຫດ: ປີອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ

493,000.00
FREIXENET MIA FRUITY & SWEET MOSCATO 750 ml
122,000.00

ວາຍ ເຟໂຊແນັດ ມີອາ ລົດຊາດ ໝາກໄມ້ ແລະ ອະງຸ່ນຫວານ 750 ml

FREIXENET MIA FRUITY & SWEET MOSCATO 750ml ຫມາຍເຫດ: ປີອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ

122,000.00
FREIXENET MIA FRESH & CRISP DRY
122,000.00
 ວາຍ ສະປາກລິງ ເຟຣໂຊແນັດ ໄອສ ລົດຊາດ ຫວານ 750 ml
157,000.00
ວາຍມີຟອດ ເຟຣໂຊແນັດ ຄໍດອນເນໂກຣ ລົດຊາດ ບໍ່ຫວານ, ເຈໂລໂບມ 3,00L
1,484,000.00

ວາຍມີຟອດ ເຟຣໂຊແນັດ ຄໍດອນເນໂກຣ ລົດຊາດ ບໍ່ຫວານ, ເຈໂລໂບມ 3,00L

ວາຍມີຟອດ ເຟຣໂຊແນັດ ຄໍດອນເນໂກຣ ລົດຊາດ ບໍ່ຫວານ, ເຈໂລໂບມ 3,00L

1,484,000.00
ວາຍມີຟອດ ເຟຣໂຊແນັດ ຄໍດອນເນໂກຣ ລົດຊາດ ບໍ່ຫວານ, ແມັກນັມ 1,50L
253,000.00

ວາຍມີຟອດ ເຟຣໂຊແນັດ ຄໍດອນເນໂກຣ ລົດຊາດ ບໍ່ຫວານ, ແມັກນັມ 1,50L

ວາຍມີຟອດ ເຟຣໂຊແນັດ ຄໍດອນເນໂກຣ ລົດຊາດ ບໍ່ຫວານ, ແມັກນັມ 1,50L

253,000.00
ວາຍມີຟອດ ເຟຣໂຊແນັດ ຄໍດອນເນໂກຣ ລົດຊາດ ບໍ່ຫວານ 750 ml
148,000.00

ວາຍມີຟອດ ເຟຣໂຊແນັດ ຄໍດອນເນໂກຣ ລົດຊາດ ບໍ່ຫວານ 750 ml

FREIXENET CORDON NEGRO BRUT 750ml ຫມາຍເຫດ: ປີອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ

148,000.00
ວາຍມີຟອດ ຄາອາກາຕ່າ ເນວາດ່າ ລົດຊາດ ຫວານ , ແມັກນຳ  1,50L
261,000.00

ວາຍມີຟອດ ຄາອາກາຕ່າ ເນວາດ່າ ລົດຊາດ ຫວານ , ແມັກນຳ 1,50L

ວາຍມີຟອດ ຄາອາກາຕ່າ ເນວາດ່າ ລົດຊາດ ຫວານ , ແມັກນຳ 1,50L

261,000.00
ວາຍມີຟອດ ຄາອາກາຕ່າ ເນວາດ່າ ລົດຊາດ ຫວານ  750 ml
148,000.00
ວາຍມີຟອດ ເຟຣໂຊແນັດ ຄໍດອນເນໂກຣ ລົດຊາດ ບໍ່ຫວານ, ເຄີ່ງຂວດ 375 ml
79,000.00
ວາຍມີຟອດ ຄາອາກາຕ່າ ເນວາດ່າ ລົດຊາດ ຫວານ, ເຄີ່ງຂວດ 375 ml
77,000.00
ວາຍ ເຟຣໂຊແນັດ ມີອາ ສີບົວ , ບາເຊໂລນາ 750 ml 2015
113,000.00
ວາຍ ທໍເລສ ຊັງເກຣເດໂທໂຣ່ ສີບົວ 750 ml 2016
122,000.00
PRIORAT MORLANDA 750 ml 2003
420,000.00

PRIORAT MORLANDA 750 ml 2003

PRIORAT MORLANDA 2003

420,000.00
HONORIS DE VALDUBON, Ribera Del Duero 750 ml 2009
766,000.00

HONORIS DE VALDUBON, Ribera Del Duero 750 ml 2009

HONORIS DE VALDUBON, Ribera Del Duero 2009

766,000.00
ວາຍ ວາດູບອນ ດີອັສ * X * ພ້ອມກ່ອງຂອງຂັວນ, ລີເບີລາ ເດວດູໂລ 750 ml
548,000.00

ທ່ານບໍ່ເຄີຍເບິ່ງ

ລ້າງເບິ່ງບໍ່ດົນມານີ້