ວາຍ ເຢຍລະມັນ

ວາຍ ວິໂນລ່າ ແດງ
127,000.00

ວາຍ ວິໂນລ່າ ແດງ

VINOLA RED (- ປີອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ)

127,000.00
ວາຍ ລູຍສ ກັນຕຼັມ ລີສລິງ ເພັດເຕັນທອລ 2012
421,000.00

ວາຍ ລູຍສ ກັນຕຼັມ ລີສລິງ ເພັດເຕັນທອລ 2012

LOUIS GUNTRUM RIESLING PETTENTHAL (- ປີອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ)

421,000.00
ວາຍ ລູຍສ ກັນຕຼັມ ລີສລິງ ຮິບປິ່ງ 2012
421,000.00

ວາຍ ລູຍສ ກັນຕຼັມ ລີສລິງ ຮິບປິ່ງ 2012

LOUIS GUNTRUM RIESLING HIPPING (- ປີອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ)

421,000.00
ວາຍ ລູຍສ ກັນຕຼັມ ອາສເວນເພັນກວິນ ຊິວແວນເນີ່  2007
335,000.00

ວາຍ ລູຍສ ກັນຕຼັມ ອາສເວນເພັນກວິນ ຊິວແວນເນີ່ 2007

LOUIS GUNTRUM EISWEINPINGUIN SILVANER (- ປີອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ)

335,000.00
ວາຍ ລູຍສ ກັນຕຼັມ ລີສລິງ ໂອບເປິນເຮມ ເຮີເລັນເບີກ 2013
176,000.00

ວາຍ ລູຍສ ກັນຕຼັມ ລີສລິງ ໂອບເປິນເຮມ ເຮີເລັນເບີກ 2013

LOUIS GUNTRUM Riesling Oppenheim Herrenberg (- ປີອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ)

176,000.00
ວາຍ ລູຍສ ກັນຕຼັມ ເນຍສຕາຍເນີ່ ລີສລິງ ຕຼອກເກິນ 2014
174,000.00

ວາຍ ລູຍສ ກັນຕຼັມ ເນຍສຕາຍເນີ່ ລີສລິງ ຕຼອກເກິນ 2014

LOUIS GUNTRUM Niersteiner Riesling Trocken (- ປີອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ)

174,000.00
ວາຍ ລູຍສ ກັນຕຼັມ ເພີວເຟນ-ເຊັກໂກ 2013
157,000.00

ວາຍ ລູຍສ ກັນຕຼັມ ເພີວເຟນ-ເຊັກໂກ 2013

LOUIS GUNTRUM PERLfien - Secco (- ປີອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ)

157,000.00
ວາຍ ລູຍສ ກັນຕຼັມ ລີສລິງ ລົດຈືດ 2014
140,000.00

ວາຍ ລູຍສ ກັນຕຼັມ ລີສລິງ ລົດຈືດ 2014

LOUIS GUNTRUM DRY RIESLING (- ປີອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ)

140,000.00
LOUIS GR "Blue Bottle", Rheinhessen 2013
139,000.00

ລຸຍສ GR "ຂວດສີຟ້າ", ຣິນເນສເຊັນ 2013

LOUIS GUNTRUM RIESLING "Blue Bottle", Rheinhessen (- ປີອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ)

139,000.00
ວາຍ ດາຍຮາດ ລີສລິງ ແບນເນີສີຂຽວ   2014
118,000.00

ວາຍ ດາຍຮາດ ລີສລິງ ແບນເນີສີຂຽວ 2014

DEINHARD GREEN LABEL RIESLING (- ປີອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ)

118,000.00
ວາຍ ເຮັນເຄວ ຕຼັອກເກີ່ນ ລົດຈືດ  750ml
ຂາຍອອກ
96,000.00

ວາຍ ເຮັນເຄວ ຕຼັອກເກີ່ນ ລົດຈືດ 750ml

HENKELL TROCKEN DRY SEC 750ml ຫມາຍເຫດ: ປີອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ

96,000.00
ຂາຍອອກ
ເຮັນເຄວ ແຊມເປນສີບົວ 750ml
96,000.00

ເຮັນເຄວ ແຊມເປນສີບົວ 750ml

HENKELL SPARKLING ROSE 750ml ຫມາຍເຫດ: ປີອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ

96,000.00
ເຮັນເຄວ ເຫົ້ຼາອາງຸ່ນ ນໍ້ຳຕານໜ້ອຍ  750ml 2016
152,000.00

ເຮັນເຄວ ເຫົ້ຼາອາງຸ່ນ ນໍ້ຳຕານໜ້ອຍ 750ml 2016

HENKELL BRUT VINTAGE 750ml 2016 ຫມາຍເຫດ: ປີອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ

152,000.00

ທ່ານບໍ່ເຄີຍເບິ່ງ

ລ້າງເບິ່ງບໍ່ດົນມານີ້