ສະເປຣດທາເຂົ້າໜົມ

ອໍຕິສ ໂຈຣິໂຊ ເອັກຕຣ້າສະໄລ້  ​​100 ກຣາມ (ໂດຍປະມານ)
40,000.00
ອໍຕິສ ໂຈຣິໂຊ ແພມໂພລນາສະໄລ້  ​​100 ກຣາມ (ໂດຍປະມານ)
40,000.00
ອໍຕິສ ຊອລຈິຊອນ ເອັກຕຣ້າສະໄລ້ ​​100 ກຣາມ (ໂດຍປະມານ)
40,000.00
Salami Milano 100 g / pack (aprox)
25,000.00

Salami Milano 100 g / pack (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ.

25,000.00
ຊິມຊິມຊິມ 200g ຕໍ່ / ແພັກ (aprox)
ຂາຍອອກ
15,000.00

ຊິມຊິມຊິມ 200g ຕໍ່ / ແພັກ (aprox)

ຄ່າບໍລິການເພີ່ມເຕີມອາດມີຄ່າບໍລິການເພີ່ມເຕີມ ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ກັບ gramight ຈະເພີ່ມ. ນ້ໍາຫນັກຂອງແຕ່ລະ ...

ເບິ່ງລາຍລະອຽດທັງຫມົດ
15,000.00
ຂາຍອອກ
Deli Ham sliced ​​200 g pack (aprox)
25,000.00

Deli Ham sliced ​​200 g pack (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

25,000.00
Smoked Prosciutto Sliced ​​100 g / pack (aprox)
ຂາຍອອກ
33,000.00

Smoked Prosciutto Sliced ​​100 g / pack (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ.

33,000.00
ຂາຍອອກ
Bacon 200 g pack (ປຸງແຕ່ງ) (aprox)
25,000.00

Bacon 200 g pack (ປຸງແຕ່ງ) (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

25,000.00
Capicola Cooked 200 g / pack / ຕໍ່ກິໂລ (aprox)
ຂາຍອອກ
30,000.00

Capicola Cooked 200 g / pack / ຕໍ່ກິໂລ (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

30,000.00
ຂາຍອອກ
Italian Prosciutto 100 g / pack (aprox)
ຂາຍອອກ
35,000.00

Italian Prosciutto 100 g / pack (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

35,000.00
ຂາຍອອກ
ຊີ້ນເບຄອນໝູ (1 ກິໂລ /ແພັກ)
88,000.00

ຊີ້ນເບຄອນໝູ (1 ກິໂລ /ແພັກ)

ຊີ້ນເບຄອນໝູ (1 ກິໂລ /ແພັກ)

88,000.00
ແຮັມດີລັກ 1 ກິໂລ/ແພັກ
77,000.00

ແຮັມດີລັກ 1 ກິໂລ/ແພັກ

ແຮັມດີລັກ 1 ກິໂລ/ແພັກ

77,000.00
ST DALFOUR RASBERRY & POMEGRAN 284G
37,000.00
ST DALFOUR PINEAPPLE & MANGO 284G
37,000.00
ສະເປຣດ ລົດໝາກກ້ຽງ ແຢມສີສົ້ມ 284 ກຣາມ
37,000.00

ສະເປຣດ ລົດໝາກກ້ຽງ ແຢມສີສົ້ມ 284 ກຣາມ

ສະເປຣດ ລົດໝາກກ້ຽງ ແຢມສີສົ້ມ 284 ກຣາມ

37,000.00
ສະເປຣດສີທາເຂົ້າໜົມ ລົດພີຈສີທອງ 284 ກຣາມ
37,000.00

ສະເປຣດສີທາເຂົ້າໜົມ ລົດພີຈສີທອງ 284 ກຣາມ

ສະເປຣດສີທາເຂົ້າໜົມ ລົດພີຈສີທອງ 284 ກຣາມ

37,000.00
ສະເປຣດທາເຂົ້າໜົມ ລົດຣາສເບີຣີ່ 284 ກຣາມ
37,000.00

ສະເປຣດທາເຂົ້າໜົມ ລົດຣາສເບີຣີ່ 284 ກຣາມ

ສະເປຣດທາເຂົ້າໜົມ ລົດຣາສເບີຣີ່ 284 ກຣາມ

37,000.00
ST DALFOUR CRANBERRY & BLUEBERRY 284G
39,000.00
ສະເປຣດທາເຂົ້າໜົມ ລົດບລູເບີຣີ່ 284 ກຣາມ
37,000.00

ສະເປຣດທາເຂົ້າໜົມ ລົດບລູເບີຣີ່ 284 ກຣາມ

ສະເປຣດທາເຂົ້າໜົມ ລົດບລູເບີຣີ່ 284 ກຣາມ

37,000.00
ສະເປຣດທາເຂົ້າໜົມ ລົດໝາກໄມ້ 284 ກຣາມ
37,000.00

ສະເປຣດທາເຂົ້າໜົມ ລົດໝາກໄມ້ 284 ກຣາມ

ສະເປຣດທາເຂົ້າໜົມ ລົດໝາກໄມ້ 284 ກຣາມ

37,000.00
ສະເປຣດທາເຂົ້າໜົມ ລົດແບລັກເຄີແຣັນ 284 ກຣາມ
37,000.00

ສະເປຣດທາເຂົ້າໜົມ ລົດແບລັກເຄີແຣັນ 284 ກຣາມ

ສະເປຣດທາເຂົ້າໜົມ ລົດແບລັກເຄີແຣັນ 284 ກຣາມ

37,000.00
ສະແປຣດທາເຂົ້າໜົມ ທິກ ແອັບພຣິຄອດ 284 ກຣາມ
37,000.00

ສະແປຣດທາເຂົ້າໜົມ ທິກ ແອັບພຣິຄອດ 284 ກຣາມ

ສະແປຣດທາເຂົ້າໜົມ ທິກ ແອັບພຣິຄອດ 284 ກຣາມ

37,000.00
ສະແປຣດທາເຂົ້າໜົມ ລົດສະຕຣໍເບີຣີ່ 284 ກຣາມ
37,000.00

ສະແປຣດທາເຂົ້າໜົມ ລົດສະຕຣໍເບີຣີ່ 284 ກຣາມ

ສະແປຣດທາເຂົ້າໜົມ ລົດສະຕຣໍເບີຣີ່ 284 ກຣາມ

37,000.00
ແຢມ ມິນິບລູເບີຣີ່ 350 ກຣາມ
37,000.00

ແຢມ ມິນິບລູເບີຣີ່ 350 ກຣາມ

ມ້າບູເບີລີ່ BANNE MAMAN MINI BLUEBERRIES JAM 350G

37,000.00

ທ່ານບໍ່ເຄີຍເບິ່ງ

ລ້າງເບິ່ງບໍ່ດົນມານີ້