ໄສ້ກອກ

ແກງ & MintRosemary Sausages (ບາງ) 515g (aprox)
71,000.00

ແກງ & MintRosemary Sausages (ບາງ) 515g (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

71,000.00
ຫມູຫມູອາຫານເຊົ້າ (ບາງ) 490-500g (aprox)
47,000.00

ຫມູຫມູອາຫານເຊົ້າ (ບາງ) 490-500g (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

47,000.00
Lamb & Mint Rosemary Sausages (ຫນາ) 545-555 g (aprox)
72,000.00

Lamb & Mint Rosemary Sausages (ຫນາ) 545-555 g (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

72,000.00
Kransky ເມັດ Smoked & ຊີ້ນງົວ & ຫມູ 300-310 g (aprox)
38,000.00

Kransky ເມັດ Smoked & ຊີ້ນງົວ & ຫມູ 300-310 g (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

38,000.00
ເກືອໄກ່ທີ່ມີແກງແກງ (ບາງ) 475-485g (aprox)
44,000.00

ເກືອໄກ່ທີ່ມີແກງແກງ (ບາງ) 475-485g (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

44,000.00
ໄກ່ລາຄາພິເສດ (ບາງ) 500-510g (aprox)
45,000.00

ໄກ່ລາຄາພິເສດ (ບາງ) 500-510g (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

45,000.00
ກ໋ວຍຕ໋ຽວ Cumberland (ບາງ) 520-530g (aprox)
52,000.00

ກ໋ວຍຕ໋ຽວ Cumberland (ບາງ) 520-530g (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

52,000.00
ກ໋ວຍຕ໋ຽວ Cumberland (ຫນາ) 500-510g (aprox)
50,000.00

ກ໋ວຍຕ໋ຽວ Cumberland (ຫນາ) 500-510g (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

50,000.00
ຊັອກໂກແລັດອິຕາລຽນ (ຫນາ) 505-515g (aprox)
54,000.00

ຊັອກໂກແລັດອິຕາລຽນ (ຫນາ) 505-515g (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

54,000.00
ຫມູຫມູ (ຫນາ) 490-520g (aprox)
54,000.00

ຫມູຫມູ (ຫນາ) 490-520g (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

54,000.00
Cocktail Frankfurts 500-510g (aprox)
57,000.00

Cocktail Frankfurts 500-510g (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

57,000.00
ກຸ້ງເບຍເຢຍລະມັນ Bratwurst (ຫນາ) 490-500g (aprox)
50,000.00

ກຸ້ງເບຍເຢຍລະມັນ Bratwurst (ຫນາ) 490-500g (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

50,000.00
ກຸ້ງເຢຍລະມັນ Bratwurst (ບາງ) 465-475g (aprox)
47,000.00

ກຸ້ງເຢຍລະມັນ Bratwurst (ບາງ) 465-475g (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

47,000.00
ຊີ້ນງົວ, ຫມາກເລັ່ນ & Basil sausage 500-510 g aprox
63,000.00

ຊີ້ນງົວ, ຫມາກເລັ່ນ & Basil sausage 500-510 g aprox

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

63,000.00
sausage ຊີ້ນງົວ (ຫນາ) 500-510g (aprox)
53,000.00

sausage ຊີ້ນງົວ (ຫນາ) 500-510g (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

53,000.00
Cabana Frankfurter 505-510g (aprox)
54,000.00

Cabana Frankfurter 505-510g (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

54,000.00

ທ່ານບໍ່ເຄີຍເບິ່ງ

ລ້າງເບິ່ງບໍ່ດົນມານີ້