ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີແອລກໍຮໍ

ເຫຼົ໊າ ໂວດກ່າ ຣັດເຊຍ ກີ່ນ ໝາກກ້ຽງ 1L
115,000.00

ເຫຼົ໊າ ໂວດກ່າ ຣັດເຊຍ ກີ່ນ ໝາກກ້ຽງ 1L

ເຫຼົ໊າ ໂວດກ່າ ຣັດເຊຍ ກີ່ນ ໝາກກ້ຽງ 1L

115,000.00
ເຫຼົ້າ ໂວດກ່າ ສະໂຕໂບວາຢ່າ 1.75L
154,000.00

ເຫຼົ້າ ໂວດກ່າ ສະໂຕໂບວາຢ່າ 1.75L

ເຫຼົ້າ ໂວດກ່າ ສະໂຕໂບວາຢ່າ 1.75L

154,000.00
ເຫຼົ້າ ໂວດກ່າ ສະໂຕໂບວາຢ່າ ກາ ເອັກຊພ໋ອດແດງ 1L
106,000.00

ເຫຼົ້າ ໂວດກ່າ ສະໂຕໂບວາຢ່າ ກາ ເອັກຊພ໋ອດແດງ 1L

ເຫຼົ້າ ໂວດກ່າ ສະໂຕໂບວາຢ່າ ກາ ເອັກຊພ໋ອດແດງ 1L

106,000.00
ເຫົ້ຼາ ສະໂຕໂບວາຢ່າ ກາ ເອັກພ໋ອດ ແດງ 700ML
87,000.00

ເຫົ້ຼາ ສະໂຕໂບວາຢ່າ ກາ ເອັກພ໋ອດ ແດງ 700ML

ເຫົ້ຼາ ສະໂຕໂບວາຢ່າ ກາ ເອັກພ໋ອດ ແດງ 700ML

87,000.00
ເຫົ້ຼາ ສະໂຕໂບວາຢ່າ ກາ ເອັກພ໋ອດ ແດງ 500ML
72,000.00

ເຫົ້ຼາ ສະໂຕໂບວາຢ່າ ກາ ເອັກພ໋ອດ ແດງ 500ML

ເຫົ້ຼາ ສະໂຕໂບວາຢ່າ ກາ ເອັກພ໋ອດ ແດງ 500ML

72,000.00
ເຫຼົ້າ ໂວດກ່າ ຣັດເຊຍ 750ML
96,000.00

ເຫຼົ້າ ໂວດກ່າ ຣັດເຊຍ 750ML

ເຫຼົ້າ ໂວດກ່າ ຣັດເຊຍ 750ML

96,000.00
ເຫຼົ້າ ໂວດກ່າ ຣັດເຊຍ 500ML
77,000.00

ເຫຼົ້າ ໂວດກ່າ ຣັດເຊຍ 500ML

ເຫຼົ້າ ໂວດກ່າ ຣັດເຊຍ 500ML

77,000.00
ເຫຼົ້າ ໂວດກ່າ ຣັດເຊຍ 50ML
20,000.00

ເຫຼົ້າ ໂວດກ່າ ຣັດເຊຍ 50ML

ເຫຼົ້າ ໂວດກ່າ ຣັດເຊຍ 50ML

20,000.00
ເຫົ້ຼາ ໂວດກ່າ ຣັດເຊຍ 1L
111,000.00

ເຫົ້ຼາ ໂວດກ່າ ຣັດເຊຍ 1L

ເຫົ້ຼາ ໂວດກ່າ ຣັດເຊຍ 1L

111,000.00
ເຫຼົ້າ ໂວດກ່າ ຣັດເຊຍ ກິ່ນ ເລມ່ອນ 1L
115,000.00

ເຫຼົ້າ ໂວດກ່າ ຣັດເຊຍ ກິ່ນ ເລມ່ອນ 1L

ເຫຼົ້າ ໂວດກ່າ ຣັດເຊຍ ກິ່ນ ເລມ່ອນ 1L

115,000.00
ເຫຼົ້າ ໂວດກ່າ ຣັດເຊຍ ກິ່ນ ແອັບເປີລ 1L
115,000.00

ເຫຼົ້າ ໂວດກ່າ ຣັດເຊຍ ກິ່ນ ແອັບເປີລ 1L

ເຫຼົ້າ ໂວດກ່າ ຣັດເຊຍ ກິ່ນ ແອັບເປີລ 1L

115,000.00
ເຫົ້ຼາ ໂວດກ່າ ສະແກນດິເນເວຍ VODKA 700ML
111,000.00

ເຫົ້ຼາ ໂວດກ່າ ສະແກນດິເນເວຍ VODKA 700ML

ເຫົ້ຼາ ໂວດກ່າ ສະແກນດິເນເວຍ VODKA 700ML

111,000.00
ເຫົ້ຼາ ແອັບໂຊລູດ ໂວດກ່າ 1L
149,000.00

ເຫົ້ຼາ ແອັບໂຊລູດ ໂວດກ່າ 1L

ເຫົ້ຼາ ແອັບໂຊລູດ ໂວດກ່າ 1L

149,000.00
ເຫົ້ຼາ ໂວດກ່າ ຣັດເຊຍ 1L
113,000.00

ເຫົ້ຼາ ໂວດກ່າ ຣັດເຊຍ 1L

ເຫົ້ຼາ ໂວດກ່າ ຣັດເຊຍ 1L

113,000.00
ເຫົ້ຼາ ໂວດກ່າ ຣັດເຊຍ 1.75L
ຂາຍອອກ
154,000.00

ເຫົ້ຼາ ໂວດກ່າ ຣັດເຊຍ 1.75L

ເຫົ້ຼາ ໂວດກ່າ ຣັດເຊຍ 1.75L

154,000.00
ຂາຍອອກ
ເຫຼົ້າ ໂວດກ່າ ກາ ຫ່ານ ຂາວ VODKA 1L
335,000.00

ເຫຼົ້າ ໂວດກ່າ ກາ ຫ່ານ ຂາວ VODKA 1L

ເຫຼົ້າ ໂວດກ່າ ກາ ຫ່ານ ຂາວ VODKA 1L

335,000.00
ເຫົ້ຼາ ແອັບໂຊລູດ ໂວດກ່າ  1L
137,000.00

ເຫົ້ຼາ ແອັບໂຊລູດ ໂວດກ່າ 1L

ເຫົ້ຼາ ແອັບໂຊລູດ ໂວດກ່າ 1L

137,000.00
ເຫົ້ຼາ ແອບໂຊລູດ ໂວດກ່າ ກາໃບເຮືອດຳ 1L
154,000.00

ເຫົ້ຼາ ແອບໂຊລູດ ໂວດກ່າ ກາໃບເຮືອດຳ 1L

ເຫົ້ຼາ ແອບໂຊລູດ ໂວດກ່າ ກາໃບເຮືອດຳ 1L

154,000.00
ເຫຼົ້າ ເຕກິລ່າ ເອວ ເວຈີໂຕ່700ML
192,000.00

ເຫຼົ້າ ເຕກິລ່າ ເອວ ເວຈີໂຕ່700ML

ເຫຼົ້າ ເຕກິລ່າ ເອວ ເວຈີໂຕ່700ML

192,000.00
ເຫົ້ຼາ ເຕກິລ່າ ໂອເມກ່າ ເລສໂປຊາໂດ ໂກ 750ML
168,000.00

ເຫົ້ຼາ ເຕກິລ່າ ໂອເມກ່າ ເລສໂປຊາໂດ ໂກ 750ML

ເຫົ້ຼາ ເຕກິລ່າ ໂອເມກ່າ ເລສໂປຊາໂດ ໂກ 750ML

168,000.00
ເຫຼົ້າ ເຕກິລ່າ ເພັດຕຼັອນ ສີເງິນ 40% / 750ML
ຂາຍອອກ
307,000.00

ເຫຼົ້າ ເຕກິລ່າ ເພັດຕຼັອນ ສີເງິນ 40% / 750ML

ເຫຼົ້າ ເຕກິລ່າ ເພັດຕຼັອນ ສີເງິນ 40% / 750ML

307,000.00
ຂາຍອອກ
ເຫຼົ້າ ເຕກິລ່າ ໂອເມກ່າ ຂາວ  750ML
168,000.00

ເຫຼົ້າ ເຕກິລ່າ ໂອເມກ່າ ຂາວ 750ML

ເຫຼົ້າ ເຕກິລ່າ ໂອເມກ່າ ຂາວ 750ML

168,000.00
ເຫົ້ຼາ ໂຈເຊ່ ຄູເວີໂລ່ ເລສໂປຊາໂດ ສີທອງ 1L
192,000.00

ເຫົ້ຼາ ໂຈເຊ່ ຄູເວີໂລ່ ເລສໂປຊາໂດ ສີທອງ 1L

ເຫົ້ຼາ ໂຈເຊ່ ຄູເວີໂລ່ ເລສໂປຊາໂດ ສີທອງ 1L

192,000.00
GORDON'S GIN 750ml
115,000.00

ເຫລົ້າເຂົ້າບາເລ ກໍດອນ ຍິນ 750ml

ເຫລົ້າເຂົ້າບາເລ ກໍດອນ ຍິນ 750ml

115,000.00

ທ່ານບໍ່ເຄີຍເບິ່ງ

ລ້າງເບິ່ງບໍ່ດົນມານີ້