ຊີ້ນນຳເຂົ້າ ຈາກອົສຕາລີ່

Oyster Blade YG Grass ມອບໃຫ້ 250-260g (aprox)
48,000.00

Oyster Blade YG Grass ມອບໃຫ້ 250-260g (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

48,000.00
Roast Beef Rump 1.66kg (aprox)
252,000.00

Roast Beef Rump 1.66kg (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

252,000.00
ເນື້ອໄກ່ຂາສັ້ນ 1kg (aprox)
155,000.00

ເນື້ອໄກ່ຂາສັ້ນ 1kg (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

155,000.00
OP Rip-Eye (Tomahawk) 800g-1kg (aprox)
320,000.00

OP Rip-Eye (Tomahawk) 800g-1kg (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

320,000.00
Lamb Short Loin (flap off cut) 300-400g aprox
155,000.00

Lamb Short Loin (flap off cut) 300-400g aprox

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

155,000.00
ຫມູຫມີມ້ວນ 1.39Kg (aprox)
152,000.00

ຫມູຫມີມ້ວນ 1.39Kg (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

152,000.00
ແກ້ວຂ້າງ / Corner Beef 1,630g (aprox)
226,000.00

ແກ້ວຂ້າງ / Corner Beef 1,630g (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

226,000.00
Gammon Steak 270-280g (aprox) aprox
30,000.00

Gammon Steak 270-280g (aprox) aprox

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

30,000.00
ຫມູຫມູ 320-325g (aprox)
38,000.00

ຫມູຫມູ 320-325g (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

38,000.00
Leg Ham smoked Boneless 2,4kg (aprox)
ຂາຍອອກ
324,000.00

Leg Ham smoked Boneless 2,4kg (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

324,000.00
ຂາຍອອກ
ໝູບົດ 500 ກຣາມ
ຂາຍອອກ
36,000.00

ໝູບົດ 500 ກຣາມ

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

36,000.00
ຂາຍອອກ
ງົວບົດ
ຂາຍອອກ
ຈາກ 58,000.00

ງົວບົດ

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

ຈາກ 58,000.00
ຂາຍອອກ
Bacon Streaky smoked 500-510g (aprox)
ຂາຍອອກ
55,000.00

Bacon Streaky smoked 500-510g (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

55,000.00
ຂາຍອອກ
ຮອກ Ham slaked 245-455g (aprox)
35,000.00

ຮອກ Ham slaked 245-455g (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

35,000.00
ຟິສຟິງເກີ້ ລົດຊາດແຊບ  400 ກຣາມ
42,000.00

ຟິສຟິງເກີ້ ລົດຊາດແຊບ 400 ກຣາມ

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

42,000.00
ແກງ & MintRosemary Sausages (ບາງ) 515g (aprox)
71,000.00

ແກງ & MintRosemary Sausages (ບາງ) 515g (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

71,000.00

ທ່ານບໍ່ເຄີຍເບິ່ງ

ລ້າງເບິ່ງບໍ່ດົນມານີ້