boris

ເຂົ້າໜົມປັງ ລະແຊັງ
13,000.00

ເຂົ້າໜົມປັງ ລະແຊັງ

Pain au Raisins ເຂົ້າຫມໍ້ມື້ສິນຄ້າມື້ນີ້ຮັບສິນຄ້າມື້ອື່ນຫມາຍເຫດ: ຄໍາສັ່ງຊື້ມື້ນີ້ໄດ້ຮັບຜະລິດຕະພັນໃນມື້ຕໍ່ມາ

13,000.00
ເຂົ້າໜົມ ຄົວຊອງ ອາມານ
15,000.00

ເຂົ້າໜົມ ຄົວຊອງ ອາມານ

Croissant Amande ເຂົ້າຫມໍ້ມື້ສິນຄ້າມື້ນີ້ຮັບສິນຄ້າມື້ອື່ນຫມາຍເຫດ: Order today ຮັບຜະລິດຕະພັນໃນມື້ອື່ນ

15,000.00
ເຂົ້າໜົມເຄັກ ພາຍໂຈ X ໂຈ X
30,000.00

ເຂົ້າໜົມເຄັກ ພາຍໂຈ X ໂຈ X

Pie Chou X Chou X ຍັກຊູເຊັດສັ່ງຊື້ສິນຄ້າມື້ນີ້ຮັບສິນຄ້າມື້ອື່ນຫມາຍເຫດ: Order today get product in next day

30,000.00
ພີສຊ່າ ຕາທິນ
18,000.00

ພີສຊ່າ ຕາທິນ

Tartine Pizza ພິຊຊ່າເຕົາສັ່ງຊື້ສິນຄ້າມື້ນີ້ຮັບສິນຄ້າມື້ອື່ນຫມາຍເຫດ: Order today get product in next day

18,000.00
ເຂົ້າໜົມ ຄົວຊອງ ສວິສ
13,000.00

ເຂົ້າໜົມ ຄົວຊອງ ສວິສ

Croissant Suisse ເຂົ້າຫນົມສິນຄ້າມື້ນີ້ຮັບສິນຄ້າມື້ອື່ນຫມາຍເຫດ: ຄໍາສັ່ງຊື້ມື້ນີ້ໄດ້ຮັບຜະລິດຕະພັນໃນມື້ອື່ນ

13,000.00
ເຂົ້າຈີ່ ຄົວຊອງ
10,000.00

ເຂົ້າຈີ່ ຄົວຊອງ

Croissant ໂຄດແຊບສັ່ງຊື້ສິນຄ້າມື້ນີ້ຮັບສິນຄ້າມື້ອື່ນຫມາຍເຫດ: Order today get product in the next day

10,000.00
ເຂົ້າໜົມເຄັກລົດຊັອກໂກແລັດ
30,000.00

ເຂົ້າໜົມເຄັກລົດຊັອກໂກແລັດ

Choccolat Cake ເຄັກຊັອກໂກແລດສັ່ງຊື້ສິນຄ້າມື້ນີ້ຮັບສິນຄ້າມື້ອື່ນຫມາຍເຫດ: Order today get product in the next day

30,000.00
3 ຊັອກໂກແລັດ
30,000.00

3 ຊັອກໂກແລັດ

3 Choccolate Cake ຊັອກໂກແລດເຄັກສັ່ງຊື້ສິນຄ້າມື້ນີ້ຮັບສິນຄ້າມື້ອື່ນຫມາຍເຫດ: Order today get product in next day

30,000.00
ເຄັກ ສະນິກເກີ
30,000.00

ເຄັກ ສະນິກເກີ

Snicker Cake ເຄັກສັ່ງຊື້ວັນນີ້ຮັບສິນຄ້າມື້ອື່ນຫມາຍເຫດ: Order today get product in the next day

30,000.00
ເຂົ້າໜົມ ຄົວຊອງ ໂບໂລກນີ່
15,000.00

ເຂົ້າໜົມ ຄົວຊອງ ໂບໂລກນີ່

Croissant bolognese ເຂົ້າຫມໍ້ມື້ສິນຄ້າມື້ນີ້ຮັບສິນຄ້າມື້ອື່ນຫມາຍເຫດ: ຄໍາສັ່ງຊື້ມື້ນີ້ໄດ້ຮັບຜະລິດຕະພັນໃນມື້ຕໍ່ມາ

15,000.00
ເຂົ້າໜົມປັງ ຊັອກໂກແລັດ
13,000.00

ເຂົ້າໜົມປັງ ຊັອກໂກແລັດ

Pain Au Chocolat ເຂົ້າຫມໍ້ມື້ສິນຄ້າມື້ນີ້ຮັບສິນຄ້າມື້ອື່ນຫມາຍເຫດ: ຄໍາສັ່ງມື້ນີ້ໄດ້ຮັບມັນມື້ຕໍ່ມາ - FRESH

13,000.00
ເຂົ້າໜົມເຄັກ ລົດສົ້ມ
30,000.00

ເຂົ້າໜົມເຄັກ ລົດສົ້ມ

Lemon Pie ພົມເລີສັ່ງຊື້ສິນຄ້າມື້ນີ້ຮັບສິນຄ້າມື້ອື່ນຫມາຍເຫດ: Order today get product in the next day

30,000.00
ເຂົາໜົມ ພາຍ ໝາກນາວ
25,000.00

ເຂົາໜົມ ພາຍ ໝາກນາວ

Lemon Pie ພົມເລີສັ່ງຊື້ສິນຄ້າມື້ນີ້ຮັບສິນຄ້າມື້ອື່ນຫມາຍເຫດ: Order today get product in the next day

25,000.00

ທ່ານບໍ່ເຄີຍເບິ່ງ

ລ້າງເບິ່ງບໍ່ດົນມານີ້