Bounpasert

FIAMMA CHICK PEAS 400G
17,000.00

FIAMMA CHICK PEAS 400G

ຈືນແລະຖົ່ວສາລີ FIAMMA CHICK PEAS 400G

17,000.00
ຜັກໂຂມ 500 g (ແຊ່ແຂັງ)
48,000.00

ຜັກໂຂມ 500 g (ແຊ່ແຂັງ)

** PS = PREMIUM SELECT SPINACH LEAF frozen 500g "">

48,000.00
ເນີຍທຽມ ຟຣໍຣ່າ 500 ກຣາມ
36,000.00

ເນີຍທຽມ ຟຣໍຣ່າ 500 ກຣາມ

ມາກາລີ FLORA MARGARINE FLORA 500G

36,000.00
Mozzarella Shredded 1 Kg pack
92,000.00

Mozzarella Shredded 1 Kg pack

Mozzarella Shredded 1 Kg pack

92,000.00
Grand'or Gouda ຊອຍຊອຍ 160g
38,000.00

Grand'or Gouda sliced cheese 160g

ເນີຍ Grand'or Gouda ຊອຍແກງ 160g

38,000.00
RISCOSSA ເປືອກຫມາກເລັ່ນທັງຫມົດ (Pomodori Petati) 400G
19,000.00

RISCOSSA ເປືອກຫມາກເລັ່ນທັງຫມົດ (Pomodori Petati) 400G

ຜັກທຽມຖົ່ວເຫຼືອງ, ຖົ່ວ RISCOSSA ຫມາກເລັ່ນທັງຫມົດ (Pomodori Petati) 400G

19,000.00
RISCOSSA Spirali 500g
ຂາຍອອກ
14,000.00

RISCOSSA Spirali 500g

Riscossa ສຶບສະຟາສະປາລາຣາເລຍ RISCOSSA Spirali 500g

14,000.00
ຂາຍອອກ
ປາເຊວມອນຮົມຄວັນ ຕ່ອນບາງ 100 g
35,000.00

ປາເຊວມອນຮົມຄວັນ ຕ່ອນບາງ 100 g

ປາເຊວມອນຮົມຄວັນ ຕ່ອນບາງ 100 g

35,000.00
Prestige Brie cheese 125g
35,000.00

Prestige Brie cheese 125g

ເບີຍ Prestige Brie cheese 125g

35,000.00
CYPRINA Guava Juice 1L
ຂາຍອອກ
20,000.00

CYPRINA Guava Juice 1L

CYPRINA ນ້ໍາຫມາກຊາດາ CYPRINA Guava Juice 1L

20,000.00
ຂາຍອອກ
CYPRINA Grapefruit Juice 1L
20,000.00

CYPRINA Grapefruit Juice 1L

CYPRINA ນ້ໍາຫມາກຂີ້ເຖົ້າ CYPRINA Grapefruit Juice 1L

20,000.00
FIAMMA BLACK BEANS 400G
20,000.00

FIAMMA BLACK BEANS 400G

FIAMMA BLACK BEANS 400G

20,000.00
ນ້ຳລາດສະລັດ ມາຢອງເນສ 500 ມລ
22,000.00

ນ້ຳລາດສະລັດ ມາຢອງເນສ 500 ມລ

ນ້ຳລາດສະລັດ ມາຢອງເນສ 500 ມລ

22,000.00
RISCOSSA Spaghetti 500g
14,000.00

RISCOSSA Spaghetti 500g

Riscossa ເຊັຽປາສະປາປາກິດສະຖານ RISCOSSA Spaghetti 500g

14,000.00
Prestige Camembert cheese 125g
35,000.00

Prestige Camembert cheese 125g

Cheese Prestige Camembert cheese 125g

35,000.00
Kroon Edam Ball 1,9 Kg HOLLAND
208,000.00

Kroon Edam Ball 1,9 Kg HOLLAND

Kroon Edam Ball 1,9 Kg HOLLAND * ລາຄາ 109,000 ກີບຕໍ່ກິໂລກຼາມ * ຫນ່ວຍບໍລິການສູງສຸດ 1.9 kg.

208,000.00
FIAMMA TOMATO DICED 400G
15,000.00

FIAMMA TOMATO DICED 400G

ຖ້ວຍຕົ້ມກັ່ນເຕົາອົບ FIAMMA TOMATO DICED 400G

15,000.00
FIAMMA RED KIDNEY BEAN 400G
20,000.00

FIAMMA RED KIDNEY BEAN 400G

FIAMMA RED KIDNEY BEAN 400G

20,000.00
RISCOSSA Gomiti 500g
14,000.00

RISCOSSA Gomiti 500g

Riscossa ໂຊນພຸດໂກມີ່ RISCOSSA Gomiti 500g

14,000.00
ເນີຍບໍ່ເຄັມ ພຣີຊິເດັນ 250  ກຣາມ
40,000.00

ເນີຍບໍ່ເຄັມ ພຣີຊິເດັນ 250 ກຣາມ

ເນີຍບໍ່ເຄັມ ພຣີຊິເດັນ 250 ກຣາມ

40,000.00
ທັນຍາຫານ ອາຫານ ເຄື່ອງດື່ມ ຮາເຊລນັດ ແບຣນປາຊິຟິກ 946 ກຣາມ
39,000.00

ທັນຍາຫານ ອາຫານ ເຄື່ອງດື່ມ ຮາເຊລນັດ ແບຣນປາຊິຟິກ 946 ກຣາມ

ທັນຍາຫານ ອາຫານ ເຄື່ອງດື່ມ ຮາເຊລນັດ ແບຣນປາຊິຟິກ 946 ກຣາມ

39,000.00
ເນີຍ Petit Normand Salted 250 g (FRENCH)
36,000.00

ເນີຍ Petit Normand Salted 250 g (FRENCH)

ເນີຍ Petit Normand Salted 250 g (FRENCH)

36,000.00
FIAMMA TOMATO PASTE 400G
21,000.00

FIAMMA TOMATO PASTE 400G

FIAMMA TOMATO PASTE 400G

21,000.00
FIAMMA BUTTER BEAN 400G
22,000.00

FIAMMA BUTTER BEAN 400G

ຖົ່ວປະປົນກັບຜົງແປ້ງ FIAMMA BUTTER BEAN 400G

22,000.00

ທ່ານບໍ່ເຄີຍເບິ່ງ

ລ້າງເບິ່ງບໍ່ດົນມານີ້