Cooking Utensils

Cooking Utensils
ສະແຕນເລດສະແຕນເລດສາຍ 1 Pcs
25,000.00

ສະແຕນເລດສະແຕນເລດສາຍ 1 Pcs

ສະແຕນເລດສະແຕນເລດສາຍ 1 Pcs

25,000.00
ບີບນ້ໍາຈືດ (ຕໍ່ຊິ້ນ)
19,000.00

ບີບນ້ໍາຈືດ (ຕໍ່ຊິ້ນ)

ບີບນ້ໍາຈືດ (ຕໍ່ຊິ້ນ)

19,000.00
ຫມໍ້ຫຸງເຂົ້າດ້ວຍໄມ້ໄຜ່ 1 Pcs
64,000.00

ຫມໍ້ຫຸງເຂົ້າດ້ວຍໄມ້ໄຜ່ 1 Pcs

ຫມໍ້ຫຸງເຂົ້າດ້ວຍໄມ້ໄຜ່ 1 Pcs

64,000.00
4 Sided Grater 1 pcs
29,000.00

4 Sided Grater 1 pcs

4 Sided Grater 1 pcs

29,000.00
Spade ເຫລໍກສະແຕນເລດຂອງຊ້ອນແກງ 1 ຊິ້ນ
46,000.00

Spade ເຫລໍກສະແຕນເລດຂອງຊ້ອນແກງ 1 ຊິ້ນ

Spade ເຫລໍກສະແຕນເລດຂອງຊ້ອນແກງ 1 ຊິ້ນ

46,000.00
ແກ້ວສີຂາວແກ້ວຮູບສີ່ຫລ່ຽມສີຂາວ 42x12 cm (ຕໍ່ຊິ້ນ)
40,000.00

ແກ້ວສີຂາວແກ້ວຮູບສີ່ຫລ່ຽມສີຂາວ 42x12 cm (ຕໍ່ຊິ້ນ)

ແກ້ວສີຂາວແກ້ວຮູບສີ່ຫລ່ຽມສີຂາວ 42x12 cm (ຕໍ່ຊິ້ນ)

40,000.00
ກະດານແຫ່ງຊາດຕັດ 1 pcs
22,000.00

ກະດານແຫ່ງຊາດຕັດ 1 pcs

ກະດານແຫ່ງຊາດຕັດ 1 pcs

22,000.00
Stick Barbecue (6 pcs)
18,000.00

Stick Barbecue (6 pcs)

Stick Barbecue

18,000.00
ຫມໍ້ເນື້ອ (ຕໍ່ຊິ້ນ)
22,000.00

ຫມໍ້ເນື້ອ (ຕໍ່ຊິ້ນ)

ຫມໍ້ເນື້ອ (ຕໍ່ຊິ້ນ)

22,000.00
Egg Stirring 1 Pcs
15,000.00

Egg Stirring 1 Pcs

Egg Stirring 1 Pcs

15,000.00
ສະເກັດສາຍລວດ Spider ດ້ວຍໄມ້ໄຜ່ 1 Pcs
39,000.00

ສະເກັດສາຍລວດ Spider ດ້ວຍໄມ້ໄຜ່ 1 Pcs

ສະເກັດສາຍລວດ Spider ດ້ວຍໄມ້ໄຜ່ 1 Pcs

39,000.00
Knife sharpener
71,000.00

Knife sharpener

Knife sharpener

71,000.00
ມີດຂະຫນົມປັງສະແຕນເລດ 1 Pcs
23,000.00

ມີດຂະຫນົມປັງສະແຕນເລດ 1 Pcs

ມີດຂະຫນົມປັງສະແຕນເລດ 1 Pcs

23,000.00
ມີດສະແຕນເລດຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ມີກະເປົ໋າຖື 1 Pcs
54,000.00

ມີດສະແຕນເລດຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ມີກະເປົ໋າຖື 1 Pcs

ມີດສະແຕນເລດຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ມີກະເປົ໋າຖື 1 Pcs

54,000.00

ທ່ານບໍ່ເຄີຍເບິ່ງ

ລ້າງເບິ່ງບໍ່ດົນມານີ້