ເຄື່ອງດື່ມຍີ່ປຸ່ນ

ເຄື່ອງດື່ມຍີ່ປຸ່ນ
ເຫລົ້າ ຊັນທໍລີ່ ໂຮໂລໂຢອິ ຊີໂຣ່ ບູດູ (ຕໍ່ປ່ອງ)
19,000.00

ເຫລົ້າ ຊັນທໍລີ່ ໂຮໂລໂຢອິ ຊີໂຣ່ ບູດູ (ຕໍ່ປ່ອງ)

ເຫລົ້າ ຊັນທໍລີ່ ໂຮໂລໂຢອິ ຊີໂຣ່ ບູດູ (ຕໍ່ປ່ອງ)

19,000.00
ເຫລົ້າ ຊູຮາອິ ອາຊາອິ ມໍທິເກດ ກິ່ນ ໝາກນາວ (ຕໍ່ປ່ອງ)
19,000.00

ເຫລົ້າ ຊູຮາອິ ອາຊາອິ ມໍທິເກດ ກິ່ນ ໝາກນາວ (ຕໍ່ປ່ອງ)

ເຫລົ້າ ຊູຮາອິ ອາຊາອິ ມໍທິເກດ ກິ່ນ ໝາກນາວ (ຕໍ່ປ່ອງ)

19,000.00
ເຫລົ້າ ຊູຮາອິ ອາຊາອິ ມໍທິເກດ ກິນໝາກກ້ຽງ (ຕໍ່ປອ໋ງ)
19,000.00

ເຫລົ້າ ຊູຮາອິ ອາຊາອິ ມໍທິເກດ ກິນໝາກກ້ຽງ (ຕໍ່ປອ໋ງ)

ເຫລົ້າ ຊູຮາອິ ອາຊາອິ ມໍທິເກດ ກິນໝາກກ້ຽງ (ຕໍ່ປອ໋ງ)

19,000.00
ເຫລົ້າ ຊູຮາອິ ອາຊາອິ ມໍຕິເກດ ກິ່ນອາງຸ່ນ per Pcs
19,000.00

ເຫລົ້າ ຊູຮາອິ ອາຊາອິ ມໍຕິເກດ ກິ່ນອາງຸ່ນ per Pcs

ເຫລົ້າ ຊູຮາອິ ອາຊາອິ ມໍຕິເກດ ກິ່ນອາງຸ່ນ per Pcs

19,000.00
ເອວກໍຮໍເບຍ ຊັນທໍຣີ່ Pcs
21,000.00

ເອວກໍຮໍເບຍ ຊັນທໍຣີ່ Pcs

ເອວກໍຮໍເບຍ ຊັນທໍຣີ່ Pcs

21,000.00
ເອວກໍຮໍເບຍ ອາຊາຮີ ລົດເຂົ້ມຂຸ້ນ per Pcs
29,000.00

ເອວກໍຮໍເບຍ ອາຊາຮີ ລົດເຂົ້ມຂຸ້ນ per Pcs

ເອວກໍຮໍເບຍ ອາຊາຮີ ລົດເຂົ້ມຂຸ້ນ per Pcs

29,000.00
zz ຜັກຂະຫນາດນ້ອຍ Kagome ນ້ໍາຫມາກເລັ່ນບໍ່ເກືອຕໍ່ Pcs
11,000.00

zz ຜັກຂະຫນາດນ້ອຍ Kagome ນ້ໍາຫມາກເລັ່ນບໍ່ເກືອຕໍ່ Pcs

zz ຜັກຂະຫນາດນ້ອຍ Kagome ນ້ໍາຫມາກເລັ່ນບໍ່ເກືອຕໍ່ Pcs

11,000.00
ຜັກຂະຫນາດນ້ອຍ Kagome shokuji ເພື່ອ issyo ni nomad salad ຕໍ່ Pcs
12,000.00

ຜັກຂະຫນາດນ້ອຍ Kagome shokuji ເພື່ອ issyo ni nomad salad ຕໍ່ Pcs

ຜັກຂະຫນາດນ້ອຍ Kagome shokuji ເພື່ອ issyo ni nomad salad ຕໍ່ Pcs

12,000.00
ຂະຫນາດນ້ອຍອ່ອນ Kirin salce lycee 500ml ຕໍ່ Pcs
14,000.00

ຂະຫນາດນ້ອຍອ່ອນ Kirin salce lycee 500ml ຕໍ່ Pcs

ຂະຫນາດນ້ອຍອ່ອນ Kirin salce lycee 500ml ຕໍ່ Pcs

14,000.00
ຂະຫນາດນ້ອຍອ່ອນ Kirin koiwai jyunsui mikan per Pcs
14,000.00

ຂະຫນາດນ້ອຍອ່ອນ Kirin koiwai jyunsui mikan per Pcs

ຂະຫນາດນ້ອຍອ່ອນ Kirin koiwai jyunsui mikan per Pcs

14,000.00
SmSmall soft Kirin koiwai jyunsui greap per Pcs
14,000.00

SmSmall soft Kirin koiwai jyunsui greap per Pcs

SmSmall soft Kirin koiwai jyunsui greap per Pcs

14,000.00
ຂະຫນາດນ້ອຍ Calpis calpis ນ້ໍາອ່ອນ 350g ຕໍ່ Pcs
10,000.00

ຂະຫນາດນ້ອຍ Calpis calpis ນ້ໍາອ່ອນ 350g ຕໍ່ Pcs

ຂະຫນາດນ້ອຍ Calpis calpis ນ້ໍາອ່ອນ 350g ຕໍ່ Pcs

10,000.00
ຂະຫນາດນ້ອຍອ່ອນ Asahi banhoen ້ໍານົມ cocoa ຕໍ່ Pcs
13,000.00

ຂະຫນາດນ້ອຍອ່ອນ Asahi banhoen ້ໍານົມ cocoa ຕໍ່ Pcs

ຂະຫນາດນ້ອຍອ່ອນ Asahi banhoen ້ໍານົມ cocoa ຕໍ່ Pcs

13,000.00
ຊາຂຽວຂະຫນາດນ້ອຍ Suntry iemon 500ml ຕໍ່ Pcs
12,000.00

ຊາຂຽວຂະຫນາດນ້ອຍ Suntry iemon 500ml ຕໍ່ Pcs

ຊາຂຽວຂະຫນາດນ້ອຍຊາ Suntory oolong ຊາ 525ml ຕໍ່ຊິ້ນ

12,000.00
ຊາຂຽວຂະຫນາດນ້ອຍຊາ Suntory oolong ຊາ 525ml ຕໍ່ຊິ້ນ
12,000.00

ຊາຂຽວຂະຫນາດນ້ອຍຊາ Suntory oolong ຊາ 525ml ຕໍ່ຊິ້ນ

ຊາຂຽວຂະຫນາດນ້ອຍຊາ Suntory oolong ຊາ 525ml ຕໍ່ຊິ້ນ

12,000.00
ຊາຂຽວຂະຫນາດນ້ອຍ Pokka gyokuro ocha 600ml ຕໍ່ Pcs
12,000.00

ຊາຂຽວຂະຫນາດນ້ອຍ Pokka gyokuro ocha 600ml ຕໍ່ Pcs

ຊາຂຽວຂະຫນາດນ້ອຍ Pokka gyokuro ocha 600ml ຕໍ່ Pcs

12,000.00
ຊາຂຽວຂະຫນາດນ້ອຍ Kirin namacha 525ml ຕໍ່ Pcs
12,000.00

ຊາຂຽວຂະຫນາດນ້ອຍ Kirin namacha 525ml ຕໍ່ Pcs

ຊາຂຽວຂະຫນາດນ້ອຍ Kirin namacha 525ml ຕໍ່ Pcs

12,000.00
ພະລັງງານຂະຫນາດນ້ອຍ Lion guromonto ດື່ມໃຫມ່ 100ml ຕໍ່ Pcs
12,000.00

ພະລັງງານຂະຫນາດນ້ອຍ Lion guromonto ດື່ມໃຫມ່ 100ml ຕໍ່ Pcs

ພະລັງງານຂະຫນາດນ້ອຍ Lion guromonto ດື່ມໃຫມ່ 100ml ຕໍ່ Pcs

12,000.00
ພະລັງງານຂະຫນາດນ້ອຍ ukon ukon no chikara 1p ຕໍ່ Pcs
30,000.00

ພະລັງງານຂະຫນາດນ້ອຍ ukon ukon no chikara 1p ຕໍ່ Pcs

ພະລັງງານຂະຫນາດນ້ອຍ ukon ukon no chikara 1p ຕໍ່ Pcs

30,000.00
ກາເຟຂະຫນາດນ້ອຍນາຍຈ້າງນາຍຈ້າງ Suntory ກາເຟຕໍ່ Pcs
16,000.00

ກາເຟຂະຫນາດນ້ອຍນາຍຈ້າງນາຍຈ້າງ Suntory ກາເຟຕໍ່ Pcs

ກາເຟຂະຫນາດນ້ອຍນາຍຈ້າງນາຍຈ້າງ Suntory ກາເຟຕໍ່ Pcs

16,000.00
ກາເຟຂະຫນາດນ້ອຍ Asahi wanda kiwami ສີດໍາຕໍ່ Pcs
10,000.00

ກາເຟຂະຫນາດນ້ອຍ Asahi wanda kiwami ສີດໍາຕໍ່ Pcs

ກາເຟຂະຫນາດນ້ອຍ Asahi wanda kiwami ສີດໍາຕໍ່ Pcs

10,000.00
ກາເຟຂະຫນາດນ້ອຍ Asahi wanda kin no bitou ຕໍ່ Pcs
10,000.00

ກາເຟຂະຫນາດນ້ອຍ Asahi wanda kin no bitou ຕໍ່ Pcs

ກາເຟຂະຫນາດນ້ອຍ Asahi wanda kin no bitou ຕໍ່ Pcs

10,000.00
Calpis lemon per Pcs
36,000.00

Calpis lemon per Pcs

Calpis lemon per Pcs

36,000.00
ນ້ໍາຊາບໍ່ມີກິ່ນບໍ່ມີກິ່ນ 500ml ຕໍ່ Pcs
13,000.00

ນ້ໍາຊາບໍ່ມີກິ່ນບໍ່ມີກິ່ນ 500ml ຕໍ່ Pcs

ນ້ໍາຊາບໍ່ມີກິ່ນບໍ່ມີກິ່ນ 500ml ຕໍ່ Pcs

13,000.00

ທ່ານບໍ່ເຄີຍເບິ່ງ

ລ້າງເບິ່ງບໍ່ດົນມານີ້