ອາຫານທະເລ

ປານິນ (ຕໍ່ກິໂລ)
ປານິນ (ຕໍ່ກິໂລ)
ລາຄາປົກກະຕິ 22,000
ເບິ່ງ
ປານວນຈັນທະເລ (ແຊ່ແຂັງ)(ຕໍ່ກິໂລ)
ປານວນຈັນທະເລ (ແຊ່ແຂັງ)(ຕໍ່ກິໂລ)
ລາຄາປົກກະຕິ 68,000
ເບິ່ງ
ປາອັດລັງຕິກ ແມກເຄີເຣລ (ແຊ່ແຂັງ) (ຕໍ່ກິໂລ)
ປາອັດລັງຕິກ ແມກເຄີເຣລ (ແຊ່ແຂັງ) (ຕໍ່ກິໂລ)
ລາຄາປົກກະຕິ 45,000
ເບິ່ງ
ປາທູ (ແຊ່ແຂັງ) ຂະໜາດ 8 - 10 ຕໍ່ກິໂລ
ປາທູ (ແຊ່ແຂັງ) ຂະໜາດ 8 - 10 ຕໍ່ກິໂລ
ລາຄາປົກກະຕິ 45,000
ເບິ່ງ
ປາທູ (ແຊ່ແຂັງ) ຂະໜາດ 6 - 8 ຕໍ່ກິໂລ
ປາທູ (ແຊ່ແຂັງ) ຂະໜາດ 6 - 8 ຕໍ່ກິໂລ
ລາຄາປົກກະຕິ 45,000
ເບິ່ງ
ປາກະພົງ (ນ້ຳໜັກ 500 ກຣາມ - 700 ກຣາມ)
ປາກະພົງ (ນ້ຳໜັກ 500 ກຣາມ - 700 ກຣາມ)
ລາຄາປົກກະຕິ 59,000
ເບິ່ງ
ປາໄຂ່ ຊິຊາໂມ່ 500 ກຣາມ/ແພັກ
ປາໄຂ່ ຊິຊາໂມ່ 500 ກຣາມ/ແພັກ
ລາຄາປົກກະຕິ 25,000
ເບິ່ງ
ປາເຊວມອນຮົມຄວັນ ຕ່ອນບາງ 100 g
ປາເຊວມອນຮົມຄວັນ ຕ່ອນບາງ 100 g
ລາຄາປົກກະຕິ 35,000
ເບິ່ງ
ທູນ່າສະເຕັກ (frozen) (ຕໍ່ກິໂລ)
ທູນ່າສະເຕັກ (frozen) (ຕໍ່ກິໂລ)
ລາຄາປົກກະຕິ 185,000
ເບິ່ງ
ປາດໍລີ່ແຜ່ ບໍ່ມີໜັງ ບໍ່ມີກະດູກ (ແຊ່ແຂັງ) (ຕໍ່ກິໂລ)
ປາດໍລີ່ແຜ່ ບໍ່ມີໜັງ ບໍ່ມີກະດູກ (ແຊ່ແຂັງ) (ຕໍ່ກິໂລ)
ລາຄາປົກກະຕິ 39,000
ເບິ່ງ
ປາດໍລີ່ແຜ່ (ແຊ່ແຂັງ) (ຕໍ່ກິໂລ)
ປາດໍລີ່ແຜ່ (ແຊ່ແຂັງ) (ຕໍ່ກິໂລ)
ຂໍອະໄພ ສິນຄ້າໝົດ
ເບິ່ງ
ປາດໍລີ່ ມີໜັງ ມີກະດູກ (ແຊ່ແຂັງ) (ຕໍ່ກິໂລ)
ປາດໍລີ່ ມີໜັງ ມີກະດູກ (ແຊ່ແຂັງ) (ຕໍ່ກິໂລ)
ຂໍອະໄພ ສິນຄ້າໝົດ
ເບິ່ງ
ກຸ້ງນ້ຳຈືດ (ແຊ່ແຂັງ) (31-40 ຕໍ່ກິໂລ)
ກຸ້ງນ້ຳຈືດ (ແຊ່ແຂັງ) (31-40 ຕໍ່ກິໂລ)
ລາຄາປົກກະຕິ 91,000
ເບິ່ງ
ກຸ້ງຂາວ ມີໄຂ່ (30-40 ໂຕ/ກິໂລ)
ກຸ້ງຂາວ ມີໄຂ່ (30-40 ໂຕ/ກິໂລ)
ລາຄາປົກກະຕິ 110,000
ເບິ່ງ
ກຸ້ງຂາວ (40 ໂຕ/ກິໂລ)
ກຸ້ງຂາວ (40 ໂຕ/ກິໂລ)
ລາຄາປົກກະຕິ 99,000
ເບິ່ງ
ກຸ້ງແກະກາບ (ແຊ່ແຂັງ) ຂະໜາດ 61 / 70 ຕໍ່ແພັກ
ກຸ້ງແກະກາບ (ແຊ່ແຂັງ) ຂະໜາດ 61 / 70 ຕໍ່ແພັກ
ລາຄາປົກກະຕິ 60,000
ເບິ່ງ
ກຸ້ງນ້ຳຈືດ (ແຊ່ແຂັງ) 10-15 ຕໍ່ກິໂລ
ກຸ້ງນ້ຳຈືດ (ແຊ່ແຂັງ) 10-15 ຕໍ່ກິໂລ
ລາຄາປົກກະຕິ 97,000
ເບິ່ງ
ກຸ້ງນ້ຳຈືດໂຕໃຫຍ່ (16-20 ໂຕ /ແພັກ / ກິໂລ)
ກຸ້ງນ້ຳຈືດໂຕໃຫຍ່ (16-20 ໂຕ /ແພັກ / ກິໂລ)
ລາຄາປົກກະຕິ 120,000
ເບິ່ງ
ກຸ້ງຂາວ (ແຊ່ແຂັງ) (61-71 ໂຕ / ກິໂລ)
ກຸ້ງຂາວ (ແຊ່ແຂັງ) (61-71 ໂຕ / ກິໂລ)
ລາຄາປົກກະຕິ 79,000
ເບິ່ງ
ກຸ້ງນ້ຳຈືດ (ແຊ່ແຂັງ) (31-40 /ກິໂລ)
ກຸ້ງນ້ຳຈືດ (ແຊ່ແຂັງ) (31-40 /ກິໂລ)
ລາຄາປົກກະຕິ 85,000
ເບິ່ງ
ກັບໄປດ້ານເທິງ