ສະຫວັນ Brand

ຫມູຫມູ 250g ຫຼື 500g
ຂາຍອອກ
ຈາກ 14,000.00

ຫມູຫມູ 250g ຫຼື 500g

ຊີ້ນຫມູຊີ້ນ 250g ຫຼື 500g (ເຄື່ອງຫມາຍຂອງສະຫວັນ "ຍີ່ຫໍ້ຂອງຮ້ານຄ້າ D")

ຈາກ 14,000.00
ຂາຍອອກ

ທ່ານບໍ່ເຄີຍເບິ່ງ

ລ້າງເບິ່ງບໍ່ດົນມານີ້