ຊີ້ນໝູຮ້ານ Lao Fresh Meat

Lao Fresh Meat

ຂໍ້ສັງເກດ :
ສີແລະການສະແດງຂອງຕົວຈິງ ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ ອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກ ຮູບພາບເລັກນ້ອຍ
ຊີ້ນຫມູຂື້ນຕໍ່ກິໂລ (aprox)
59,000.00

ຊີ້ນຫມູຂື້ນຕໍ່ກິໂລ (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

59,000.00
ຫມູແກງຫມູທີ່ບໍ່ມີປະໂຍດ 300-500g (aprox)
59,000.00

ຫມູແກງຫມູທີ່ບໍ່ມີປະໂຍດ 300-500g (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

59,000.00
ກິນເຂົ້າປ່າຮອບຂາ ໝູ
ຈາກ 130,000.00

ກິນເຂົ້າປ່າຮອບຂາ ໝູ

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

ຈາກ 130,000.00
ຊີ້ນພື້ນທ້ອງໝູ (ຕໍ່ກິໂລ)
54,000.00

ຊີ້ນພື້ນທ້ອງໝູ (ຕໍ່ກິໂລ)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

54,000.00
ໝູ ທ້ອງນ້ອຍ
ຈາກ 33,000.00

ໝູ ທ້ອງນ້ອຍ

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

ຈາກ 33,000.00
ຫມູຫມູຕໍ່ກິໂລ (aprox)
ຂາຍອອກ
63,000.00

ຫມູຫມູຕໍ່ກິໂລ (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

63,000.00
ຂາຍອອກ
ຫມູຊີ້ນຫມູຫມູ 300-500g (aprox)
55,000.00

ຫມູຊີ້ນຫມູຫມູ 300-500g (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

55,000.00
Pork Coppa Silced 500g / pack (aprox)
ຂາຍອອກ
ຈາກ 30,000.00

Pork Coppa Silced 500g / pack (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

ຈາກ 30,000.00
ຂາຍອອກ
ໝູ ໜຶ້ງ Loin
ຈາກ 35,000.00

ໝູ ໜຶ້ງ Loin

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

ຈາກ 35,000.00
ຊິ້ນຫມູໄກ່ 2 ຊິ້ນ 500g ຕໍ່ແພໍກ (aprox)
59,000.00

ຊິ້ນຫມູໄກ່ 2 ຊິ້ນ 500g ຕໍ່ແພໍກ (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

59,000.00
ຊີ້ນ ໝູ Loin Steak
ຈາກ 34,000.00

ຊີ້ນ ໝູ Loin Steak

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

ຈາກ 34,000.00
ຊີ້ນສັນນອກໝູ (ບໍ່ມີໜັງ)
ຈາກ 35,000.00

ຊີ້ນສັນນອກໝູ (ບໍ່ມີໜັງ)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

ຈາກ 35,000.00
ຊໍ່ຫມູຫມູຊີ້ນຫມູຕໍ່ກິໂລ (aprox)
55,000.00

ຊໍ່ຫມູຫມູຊີ້ນຫມູຕໍ່ກິໂລ (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

55,000.00
Pork Riblets ຕໍ່ Kg (aprox)
55,000.00

Pork Riblets ຕໍ່ Kg (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ກັບ Gram Riblets ຫມູຕໍ່ກິໂລ * ປະມານ 400 g ຕໍ່ສິ້ນ * ອາດຈະບໍ່ ...

ເບິ່ງລາຍລະອຽດທັງຫມົດ
55,000.00
Pork Leg Germane 1 Kg (aprox)
110,000.00

Pork Leg Germane 1 Kg (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

110,000.00
Pork Hock per Kg (aprox)
130,000.00

Pork Hock per Kg (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

130,000.00
ຊິມຊິມຊິມ 200g ຕໍ່ / ແພັກ (aprox)
ຂາຍອອກ
15,000.00

ຊິມຊິມຊິມ 200g ຕໍ່ / ແພັກ (aprox)

ຄ່າບໍລິການເພີ່ມເຕີມອາດມີຄ່າບໍລິການເພີ່ມເຕີມ ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ກັບ gramight ຈະເພີ່ມ. ນ້ໍາຫນັກຂອງແຕ່ລະ ...

ເບິ່ງລາຍລະອຽດທັງຫມົດ
15,000.00
ຂາຍອອກ
Deli Ham sliced ​​200 g pack (aprox)
ຂາຍອອກ
27,000.00

Deli Ham sliced ​​200 g pack (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

27,000.00
ຂາຍອອກ
Smoked Prosciutto Sliced ​​100 g / pack (aprox)
ຂາຍອອກ
33,000.00

Smoked Prosciutto Sliced ​​100 g / pack (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ.

33,000.00
ຂາຍອອກ
Bacon 200 g pack (ປຸງແຕ່ງ) (aprox)
27,000.00

Bacon 200 g pack (ປຸງແຕ່ງ) (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

27,000.00
Saucisson Sausage 200 g (aprox)
ຂາຍອອກ
60,000.00

Saucisson Sausage 200 g (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ.

60,000.00
ຂາຍອອກ
Chorizo ​​Sausage 3 ຊິ້ນ / ແພໍກ (aprox)
35,000.00

Chorizo ​​Sausage 3 ຊິ້ນ / ແພໍກ (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

35,000.00
Polish Kielbasa per Kg (aprox)
120,000.00

Polish Kielbasa per Kg (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

120,000.00

ທ່ານບໍ່ເຄີຍເບິ່ງ

ລ້າງເບິ່ງບໍ່ດົນມານີ້