ຊີ້ນໝູຮ້ານ Lao Fresh Meat

Lao Fresh Meat

ຂໍ້ສັງເກດ :
ສີແລະການສະແດງຂອງຕົວຈິງ ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ ອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກ ຮູບພາບເລັກນ້ອຍ
ຊີ້ນຫມູຂື້ນຕໍ່ກິໂລ (aprox)
58,000.00

ຊີ້ນຫມູຂື້ນຕໍ່ກິໂລ (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

58,000.00
ຫມູແກງຫມູທີ່ບໍ່ມີປະໂຍດ 300-500g (aprox)
59,000.00

ຫມູແກງຫມູທີ່ບໍ່ມີປະໂຍດ 300-500g (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

59,000.00
Pork Leg Top Picnic Pic 500g (aprox)
55,000.00

Pork Leg Top Picnic Pic 500g (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

55,000.00
Pork Belly 500g / pack (ຕໍ່ Kg) (aprox)
60,000.00

Pork Belly 500g / pack (ຕໍ່ Kg) (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

60,000.00
ຊິ້ນເບື່ອຫມູຕໍ່ກິໂລ (aprox)
ຂາຍອອກ
58,000.00

ຊິ້ນເບື່ອຫມູຕໍ່ກິໂລ (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

58,000.00
ຂາຍອອກ
ຫມູຫມູຕໍ່ກິໂລ (aprox)
ຂາຍອອກ
63,000.00

ຫມູຫມູຕໍ່ກິໂລ (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

63,000.00
ຂາຍອອກ
ຫມູຊີ້ນຫມູຫມູ 300-500g (aprox)
55,000.00

ຫມູຊີ້ນຫມູຫມູ 300-500g (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

55,000.00
Pork Coppa Silced 500g / pack (aprox)
ຂາຍອອກ
ຈາກ 30,000.00

Pork Coppa Silced 500g / pack (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

ຈາກ 30,000.00
ຂາຍອອກ
ຫມູຫມູຕັດສໍາລັບ fry ຕໍ່ Kg (aprox)
ຂາຍອອກ
57,000.00

ຫມູຫມູຕັດສໍາລັບ fry ຕໍ່ Kg (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

57,000.00
ຂາຍອອກ
ຫມູຫລ່ຽມໄກ່ຝລັ່ງເສດຕັດຕໍ່ກິໂລ (aprox)
ຂາຍອອກ
58,000.00

ຫມູຫລ່ຽມໄກ່ຝລັ່ງເສດຕັດຕໍ່ກິໂລ (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

58,000.00
ຂາຍອອກ
ຊິ້ນຫມູໄກ່ 2 ຊິ້ນ 500g ຕໍ່ແພໍກ (aprox)
59,000.00

ຊິ້ນຫມູໄກ່ 2 ຊິ້ນ 500g ຕໍ່ແພໍກ (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

59,000.00
ຫມູຊີ້ນຫມູຫມູຕໍ່ກິໂລ (ສ່ວນ 200-400g) (aprox)
55,000.00

ຫມູຊີ້ນຫມູຫມູຕໍ່ກິໂລ (ສ່ວນ 200-400g) (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

55,000.00
ຫມູຫມູບໍ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາຕໍ່ກິໂລ (aprox)
55,000.00

ຫມູຫມູບໍ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາຕໍ່ກິໂລ (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

55,000.00
ຊໍ່ຫມູຫມູຊີ້ນຫມູຕໍ່ກິໂລ (aprox)
55,000.00

ຊໍ່ຫມູຫມູຊີ້ນຫມູຕໍ່ກິໂລ (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

55,000.00
Pork Riblets ຕໍ່ Kg (aprox)
57,000.00

Pork Riblets ຕໍ່ Kg (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ກັບ Gram Riblets ຫມູຕໍ່ກິໂລ * ປະມານ 400 g ຕໍ່ສິ້ນ * ອາດຈະບໍ່ ...

ເບິ່ງລາຍລະອຽດທັງຫມົດ
57,000.00
Pork Leg Germane 1 Kg (aprox)
110,000.00

Pork Leg Germane 1 Kg (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

110,000.00
Pork Hock per Kg (aprox)
ຂາຍອອກ
32,000.00

Pork Hock per Kg (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

32,000.00
ຂາຍອອກ
ຊິມຊິມຊິມ 200g ຕໍ່ / ແພັກ (aprox)
ຂາຍອອກ
15,000.00

ຊິມຊິມຊິມ 200g ຕໍ່ / ແພັກ (aprox)

ຄ່າບໍລິການເພີ່ມເຕີມອາດມີຄ່າບໍລິການເພີ່ມເຕີມ ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ກັບ gramight ຈະເພີ່ມ. ນ້ໍາຫນັກຂອງແຕ່ລະ ...

ເບິ່ງລາຍລະອຽດທັງຫມົດ
15,000.00
ຂາຍອອກ
Deli Ham sliced ​​200 g pack (aprox)
25,000.00

Deli Ham sliced ​​200 g pack (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

25,000.00
Smoked Prosciutto Sliced ​​100 g / pack (aprox)
ຂາຍອອກ
33,000.00

Smoked Prosciutto Sliced ​​100 g / pack (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ.

33,000.00
ຂາຍອອກ
Bacon 200 g pack (ປຸງແຕ່ງ) (aprox)
25,000.00

Bacon 200 g pack (ປຸງແຕ່ງ) (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

25,000.00
Saucisson Sausage 200 g (aprox)
ຂາຍອອກ
60,000.00

Saucisson Sausage 200 g (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ.

60,000.00
ຂາຍອອກ
Chorizo ​​Sausage 3 ຊິ້ນ / ແພໍກ (aprox)
35,000.00

Chorizo ​​Sausage 3 ຊິ້ນ / ແພໍກ (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

35,000.00
Polish Kielbasa per Kg (aprox)
120,000.00

Polish Kielbasa per Kg (aprox)

ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

120,000.00

ທ່ານບໍ່ເຄີຍເບິ່ງ

ລ້າງເບິ່ງບໍ່ດົນມານີ້