Lao Mountain Coffee

ເມັດກາເຟ ເພີອາຣາບິກ້າ
ຈາກ 28,000.00

ເມັດກາເຟ ເພີອາຣາບິກ້າ

ກາເຟພູເຂົາລາວ Arabica ຢ່າງດຽວ

ຈາກ 28,000.00
ເມັດກາເຟ ວອສອາຣາບິກ້າ
ຈາກ 35,000.00

ເມັດກາເຟ ວອສອາຣາບິກ້າ

ກາເຟພູເຂົາລາວລ້າງ Arabica

ຈາກ 35,000.00
ເມັດກາເຟ ໄວລຄິງດອມ
ຈາກ 28,000.00

ເມັດກາເຟ ໄວລຄິງດອມ

ກາບດິນພູເຂົາຂອງລາວ

ຈາກ 28,000.00
ເມັດກາເຟ ລົດວານິລາ
ຈາກ 33,000.00

ເມັດກາເຟ ລົດວານິລາ

ກາເຟລາວພູມສັນຖານ Vanilla ລົດຊາດ

ຈາກ 33,000.00
ເມັດກາເຟ ວອສໂຣບັສຕ້າ
ຈາກ 26,000.00

ເມັດກາເຟ ວອສໂຣບັສຕ້າ

ກາເຟພູເຂົາລາວລ້າງ Robusta

ຈາກ 26,000.00
ຊາຂຽວຜົ້ງສາລີ
ຈາກ 12,000.00

ຊາຂຽວຜົ້ງສາລີ

ກາກບອນຂອງລາວລາວຂຽວ Phonsaly

ຈາກ 12,000.00
ເມັດກາເຟ ພີເບີຣີ່
ຈາກ 60,000.00

ເມັດກາເຟ ພີເບີຣີ່

ລາວ Peaberry Peaberry ທົ່ງນາ

ຈາກ 60,000.00
ເມັດກາເຟ ມັອກຄ່າ
ຈາກ 40,000.00

ເມັດກາເຟ ມັອກຄ່າ

ຫມູກາເຟລາວຂອງລາວ

ຈາກ 40,000.00
ເມັດກາເຟ ພຣີມ້ຽມ ອາຣາບິກ້າ
ຈາກ 35,000.00

ເມັດກາເຟ ພຣີມ້ຽມ ອາຣາບິກ້າ

ກາເຟລາວພູເກັດ Premium Arabica

ຈາກ 35,000.00
ເມັດກາເຟ ພຣີມ້ຽມ ອາຣາບິກ້າ
ຈາກ 28,000.00

ເມັດກາເຟ ພຣີມ້ຽມ ອາຣາບິກ້າ

ກາເຟລາວພູເກັດ Premium Arabica

ຈາກ 28,000.00
LMC 64 / 40
ຈາກ 61,000.00

LMC 64 / 40

ກາເຟພູເຂົາລາວ 60 / 40

ຈາກ 61,000.00
ເມັດກາເຟລົດ ມັອກຄ່າ
ຈາກ 33,000.00

ເມັດກາເຟລົດ ມັອກຄ່າ

ກາເຟພູເຂົາລາວ Mocha Flavour

ຈາກ 33,000.00
ເມັດກາເຟ ອີເລເຟັນ ເອັກສເພຣສ
ຈາກ 40,000.00
Vanilla Flavor
ຈາກ 40,000.00

Vanilla Flavor

ກາເຟລາວພູມສັນຖານ Vanilla ລົດຊາດ

ຈາກ 40,000.00
ເມັດກາເຟ ເພີອາຣາບິກ້າ
ຈາກ 35,000.00

ເມັດກາເຟ ເພີອາຣາບິກ້າ

ກາເຟພູເຂົາລາວ

ຈາກ 35,000.00
ເມັດກາເຟ ໂກນ່າ ພີເບີຣີ່
ຈາກ 50,000.00

ເມັດກາເຟ ໂກນ່າ ພີເບີຣີ່

ກາເຟພູເຂົາລາວ Kona Peaberry

ຈາກ 50,000.00
ເມັດກາເຟ ແມ່ຂອງ ຣິສຊິງ
ຈາກ 45,000.00

ເມັດກາເຟ ແມ່ຂອງ ຣິສຊິງ

ນ້ໍາຖ້ວມຂອງລາວແມ່ນ້ໍາຂອງລາວ

ຈາກ 45,000.00
ເມັດກາເຟ ໄວ້ພາຣາໂຊລ
ຈາກ 40,000.00

ເມັດກາເຟ ໄວ້ພາຣາໂຊລ

ກາເຟພູເຂົາລາວສີຂາວ parasol

ຈາກ 40,000.00
Naga Blend
ຈາກ 40,000.00

Naga Blend

ກາເຟພູເຂົາລາວ Nagablend

ຈາກ 40,000.00
ເມັດກາເຟ ສພຣີມວອສ
ຈາກ 33,000.00

ເມັດກາເຟ ສພຣີມວອສ

ກາເຟສູງພູເຂົາຂອງລາວລ້າງ

ຈາກ 33,000.00

ທ່ານບໍ່ເຄີຍເບິ່ງ

ລ້າງເບິ່ງບໍ່ດົນມານີ້