Olla

ເບຄອນລາດຟັມ 180 ກຣາມ/ແພັກ
24,000.00
ປາເຕ້ (ເປັນກ້ອນ) ລາຄາຕໍ່ກິໂລ
100,000.00

ປາເຕ້ (ເປັນກ້ອນ) ລາຄາຕໍ່ກິໂລ

ຫມາຍເຫດ: Pre-Order ເທົ່ານັ້ນ. ມັນໃຊ້ເວລາ 3-5 ມື້ເພື່ອກະກຽມ.

100,000.00
ໄສ້ກອກ ສະລາມີ່ 80 ກຣາມ/ແພັກ
25,000.00
ໄສ້ກອກສະລາມີ່ໂຮຍພິກໄທ 80 ກຣາມ/ແພັກ
28,000.00
ແຮັມ ປາຣິສເດຈຳບອນ 170 ກຣາມ/ແພັກ
28,000.00
ແອສຊິເຕ ເດ ຊາຄູເທຣີ່ ເພລດສະໄລ້ 160 ກຣາມ/ແພັກ
28,000.00
ແຮັມຮົມຄວັນ 200-300 ກຣາມ/ແພັກ
120,000.00

ແຮັມຮົມຄວັນ 200-300 ກຣາມ/ແພັກ

ຫມາຍເຫດ: ຂື້ນກັບນ້ໍາຫນັກຕົວຈິງ, ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດເພີ່ມຂຶ້ນ.

120,000.00
ແຮັມ ເບຢອນເພຕິດ 80 ກຣາມ/ແພັກ
27,000.00
ໄສ້ກອກໝູສະລາມີ່ 80 ກຣາມ/ແພັກ
25,000.00
ຊີ້ນຮົມຄວັນສະໄລ້ 80 ກຣາມ/ແພັກ
20,000.00
ໂຄບປາ 80 ກຣາມ/ແພັກ
25,000.00
ປາເຕ້ຕັບ 200 ກຣາມ/ແພັກ
23,000.00

ທ່ານບໍ່ເຄີຍເບິ່ງ

ລ້າງເບິ່ງບໍ່ດົນມານີ້