sparkling

ເຮັນເຄວ ແຊມເປນສີບົວ 750ml
96,000.00

ເຮັນເຄວ ແຊມເປນສີບົວ 750ml

HENKELL SPARKLING ROSE 750ml ຫມາຍເຫດ: ປີອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ

96,000.00
ວາຍ ເຮັນເຄວ ຕຼັອກເກີ່ນ ລົດຈືດ  750ml
ຂາຍອອກ
96,000.00

ວາຍ ເຮັນເຄວ ຕຼັອກເກີ່ນ ລົດຈືດ 750ml

HENKELL TROCKEN DRY SEC 750ml ຫມາຍເຫດ: ປີອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ

96,000.00
ຂາຍອອກ
ເຮັນເຄວ ເຫົ້ຼາອາງຸ່ນ ນໍ້ຳຕານໜ້ອຍ  750ml 2016
152,000.00

ເຮັນເຄວ ເຫົ້ຼາອາງຸ່ນ ນໍ້ຳຕານໜ້ອຍ 750ml 2016

HENKELL BRUT VINTAGE 750ml 2016 ຫມາຍເຫດ: ປີອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ

152,000.00
ວາຍ ຂາວ ສະປາກລິງ ໂລເບີດສັນ ລົດຫວານ WEET SPARKLING WHITE
131,000.00

ວາຍ ຂາວ ສະປາກລິງ ໂລເບີດສັນ ລົດຫວານ WEET SPARKLING WHITE

ROBERTSON SWEET SPARKLING WHITE (- ປີອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ)

131,000.00
ວາຍ ສະປາກລິງ ໂລເບີດສັນ ລົດຫວານ ສີບົວ 750ml
ຂາຍອອກ
118,000.00

ວາຍ ສະປາກລິງ ໂລເບີດສັນ ລົດຫວານ ສີບົວ 750ml

ROBERTSON SWEET SPARKLING ROSE 750ml ຫມາຍເຫດ: ປີອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ

118,000.00
ຂາຍອອກ
ວາຍ ສະປາກລິງ ເຟຣໂຊແນັດ ວິນເທດ ລີເຊີວ່າ ລົດຊາດ ບໍ່ຫວານ 750 ml 2011
167,000.00
ເຟຣໂຊ່ແນັດ ລີເຊີວ່າ ລຽວ 750 ml
375,000.00
ວາຍ ສະປາກລິງ ເຟຣໂຊແນັດ ລົດຊາດ ບໍ່ຫວານ  ,ສີບົວ  750 ml
157,000.00
ວາຍ ເຟຣໂຊແນັດ ກາຊາຊາລາ ລົດຊາດ ບໍ່ຫວານ  750 ml
493,000.00

ວາຍ ເຟຣໂຊແນັດ ກາຊາຊາລາ ລົດຊາດ ບໍ່ຫວານ 750 ml

FREIXENET CASA SALA NATURE BRUT ຫມາຍເຫດ: ປີອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ

493,000.00
FREIXENET MIA FRUITY & SWEET MOSCATO 750 ml
122,000.00

ວາຍ ເຟໂຊແນັດ ມີອາ ລົດຊາດ ໝາກໄມ້ ແລະ ອະງຸ່ນຫວານ 750 ml

FREIXENET MIA FRUITY & SWEET MOSCATO 750ml ຫມາຍເຫດ: ປີອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ

122,000.00
FREIXENET MIA FRESH & CRISP DRY
122,000.00
 ວາຍ ສະປາກລິງ ເຟຣໂຊແນັດ ໄອສ ລົດຊາດ ຫວານ 750 ml
157,000.00
ວາຍມີຟອດ ເຟຣໂຊແນັດ ຄໍດອນເນໂກຣ ລົດຊາດ ບໍ່ຫວານ, ເຈໂລໂບມ 3,00L
1,484,000.00

ວາຍມີຟອດ ເຟຣໂຊແນັດ ຄໍດອນເນໂກຣ ລົດຊາດ ບໍ່ຫວານ, ເຈໂລໂບມ 3,00L

ວາຍມີຟອດ ເຟຣໂຊແນັດ ຄໍດອນເນໂກຣ ລົດຊາດ ບໍ່ຫວານ, ເຈໂລໂບມ 3,00L

1,484,000.00
ວາຍມີຟອດ ເຟຣໂຊແນັດ ຄໍດອນເນໂກຣ ລົດຊາດ ບໍ່ຫວານ, ແມັກນັມ 1,50L
253,000.00

ວາຍມີຟອດ ເຟຣໂຊແນັດ ຄໍດອນເນໂກຣ ລົດຊາດ ບໍ່ຫວານ, ແມັກນັມ 1,50L

ວາຍມີຟອດ ເຟຣໂຊແນັດ ຄໍດອນເນໂກຣ ລົດຊາດ ບໍ່ຫວານ, ແມັກນັມ 1,50L

253,000.00
ວາຍມີຟອດ ເຟຣໂຊແນັດ ຄໍດອນເນໂກຣ ລົດຊາດ ບໍ່ຫວານ 750 ml
148,000.00

ວາຍມີຟອດ ເຟຣໂຊແນັດ ຄໍດອນເນໂກຣ ລົດຊາດ ບໍ່ຫວານ 750 ml

FREIXENET CORDON NEGRO BRUT 750ml ຫມາຍເຫດ: ປີອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ

148,000.00
ວາຍມີຟອດ ຄາອາກາຕ່າ ເນວາດ່າ ລົດຊາດ ຫວານ , ແມັກນຳ  1,50L
261,000.00

ວາຍມີຟອດ ຄາອາກາຕ່າ ເນວາດ່າ ລົດຊາດ ຫວານ , ແມັກນຳ 1,50L

ວາຍມີຟອດ ຄາອາກາຕ່າ ເນວາດ່າ ລົດຊາດ ຫວານ , ແມັກນຳ 1,50L

261,000.00
ວາຍມີຟອດ ຄາອາກາຕ່າ ເນວາດ່າ ລົດຊາດ ຫວານ  750 ml
148,000.00
ວາຍມີຟອດ ເຟຣໂຊແນັດ ຄໍດອນເນໂກຣ ລົດຊາດ ບໍ່ຫວານ, ເຄີ່ງຂວດ 375 ml
79,000.00
ວາຍມີຟອດ ຄາອາກາຕ່າ ເນວາດ່າ ລົດຊາດ ຫວານ, ເຄີ່ງຂວດ 375 ml
77,000.00
ວາຍ ມີຟອດ ໂລເບີດສັນ ລົດ ຫວານທຳມະດາ 750 ml
131,000.00

ວາຍ ມີຟອດ ໂລເບີດສັນ ລົດ ຫວານທຳມະດາ 750 ml

ວາຍ ມີຟອດ ໂລເບີດສັນ ລົດ ຫວານທຳມະດາ 750 ml

131,000.00
ວາຍ ມີໂອເນັດໂຕ່ ໂປຣເຊັກໂກ, ບຼຸດ , ເທຣວິໂຊ 750 ml
131,000.00

ວາຍ ມີໂອເນັດໂຕ່ ໂປຣເຊັກໂກ, ບຼຸດ , ເທຣວິໂຊ 750 ml

PROSECCO MIONETTO PROSECCO PRESTIGE BRUT, Treviso ຫມາຍເຫດ: ປີອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ

131,000.00

ທ່ານບໍ່ເຄີຍເບິ່ງ

ລ້າງເບິ່ງບໍ່ດົນມານີ້