ໝາກຖົ່ວລຽນ (ຕໍ່ໜ່ວຍ) 1.3-1.5 kg

80,000.00

** PS = PREMIUM SELECT

* ຫນຶ່ງຫນ່ວຍບໍລິມາດນ້ໍາຫນັກ 1.5 ~ 1.7 kg

* ອາດຈະມີຄ່າພິເສດຂຶ້ນກັບນ້ໍາຫນັກຂອງຫມາກ

"">

ທ່ານບໍ່ເຄີຍເບິ່ງ

ລ້າງເບິ່ງບໍ່ດົນມານີ້