ໝາກຖົ່ວລຽນ (ຕໍ່ໜ່ວຍ) 1.3-1.5 kg

  • ຂາຍ
  • ລາຄາປົກກະຕິ 75,000.00


** PS = PREMIUM SELECT

* ຫນຶ່ງຫນ່ວຍບໍລິມາດນ້ໍາຫນັກ 1.5 ~ 1.7 kg

* ອາດຈະມີຄ່າພິເສດຂຶ້ນກັບນ້ໍາຫນັກຂອງຫມາກ

"">

ກັບໄປດ້ານເທິງ