Pork Loin Boneless Skinless (aprox)

  • ຂາຍ
  • ລາຄາປົກກະຕິ 59,000.00


ຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກເພີ່ມ. ນ້ໍາຂອງແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປແທ້ໆກັບກຼາມ

ກັບໄປດ້ານເທິງ