ຜັກກະຫຼ່ຳແດງ (ຕໍ່ກິໂລ)

26,000.00

** PS = PREMIUM SELECT Red Cabbage ຕໍ່ກິໂລ

ທ່ານບໍ່ເຄີຍເບິ່ງ

ລ້າງເບິ່ງບໍ່ດົນມານີ້