ຫົວຜັກບົ່ວແດງ

8,000.00

** PS = PREMIUM SELECT ຫົວຜັກບົ່ວແດງ Shallot ຜັກບົ່ວ

"">

ທ່ານບໍ່ເຄີຍເບິ່ງ

ລ້າງເບິ່ງບໍ່ດົນມານີ້